คานสะพานร่วง! ทำลูกจ้างเสียชีวิต และบาดเจ็บ กระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ช่วยเหลือ

คานสะพานร่วง! ทำลูกจ้างเสียชีวิต และบาดเจ็บ กระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ช่วยเหลือ

กระทรวงแรงงาน ห่วงลูกจ้างประสบอุบัติเหตุถูกคานสะพานทับเสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บ ส่งทีมเฉพาะกิจ และหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ช่วยเหลือลูกจ้างให้ได้รับสิทธิตามกฎหมาย พร้อมทั้งตรวจสอบหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทันที

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงกรณีสื่อมวลชนเสนอข่าวคานสะพานร่วง 
ทำลูกจ้างเสียชีวิตและบาดเจ็บ นั้น ในวันนี้ ( 1 สิงหาคม 2565 ) ผมได้สั่งการให้คณะทำงานเฉพาะกิจตรวจสอบอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือ การประสบอันตรายจากการทำงาน กรณีร้ายแรง ลงพื้นที่ตรวจสอบหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ พร้อมทั้งประสานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานให้ความช่วยเหลือลูกจ้างตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้ลูกจ้างได้รับสิทธิตามกฎหมายโดยเร็ว

 

 

  • เร่งช่วยเหลือลูกจ้างคานสะพานเสียชีวิต

สำหรับนายจ้าง ได้สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายพนักงานตรวจความปลอดภัย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร และศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 7  ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายด้วย อย่างไรก็ตาม ผมต้องขอความร่วมมือให้นายจ้าง และลูกจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยจากการทำงาน

น.ส.ปรียานันท์ ลิขิตศานต์ ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในฐานะคณะทำงาน
เฉพาะกิจตรวจสอบอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือ การประสบอันตรายจากการทำงาน กรณีร้ายแรง
กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะทำงานเฉพาะกิจฯ พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ โดยในวันที่ 9 ส.ค. 2565 พนักงานตรวจความปลอดภัย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

 

  • ตรวจสอบข้อเท็จจริง ได้รับสิทธิตามกฎหมาย

ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 7 จะได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาพบเพื่อสอบข้อเท็จจริง และสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว ว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องหรือไม่ หากพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

 

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์