แพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” เชื่อมโยง ตำแหน่งงานภาครัฐ - เอกชน

แพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” เชื่อมโยง ตำแหน่งงานภาครัฐ - เอกชน

กระทรวงแรงงาน เดินหน้าเชื่อมโยงข้อมูล "ตำแหน่งงาน" ภาครัฐ ภาคเอกชน ขับเคลื่อนระบบบริการช่วยเหลือผู้ว่างงานเข้าสู่ "ตลาดแรงงาน" สะดวก ง่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ “ไทยมีงานทำ”

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ในปี 2565 กระทรวงแรงงานมีเป้าหมายขับเคลื่อนงานบริการ Agenda ระบบช่วยเหลือผู้ว่างงานให้กลับเข้าสู่ ตลาดแรงงาน โดยมีกรมการจัดหางานเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ว่างงาน สามารถใช้บริการหางานอย่างสะดวกสบาย และสามารถรับความช่วยเหลือผ่านระบบออนไลน์ได้

 

ซึ่งจะประหยัดเวลา ลดภาระของประชาชน ลดความซ้ำซ้อนการขอข้อมูลเพื่อรับบริการของรัฐ โดยระบบบริการจะครอบคลุมตั้งแต่การแจ้งว่างงาน การขอรับสิทธิต่าง ๆ จากการว่างงาน การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือ การจัดหางานใหม่ การจับคู่ (matching) ผู้ว่าจ้างและแรงงาน จากการเชื่อมโยงข้อมูลบนแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” และระบบบริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

“สำหรับระบบช่วยเหลือผู้ว่างงานให้กลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน เป็น 1 ใน 12 งานบริการ ตามแนวทางการขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ตามมติครม.เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ผ่านแผนการปฏิรูปประเทศ ภายใต้นโยบายของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และกระทรวงแรงงานซึ่งกำกับดูแลโดยพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำหนด Roadmap งานบริการ Agenda ระบบช่วยเหลือผู้ว่างงานฯ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2567 ไว้แล้ว"

 

"โดยเมื่อสำเร็จไม่เพียงจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลภายในของ กระทรวงแรงงาน เท่านั้น แต่จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานด้านการศึกษา สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  หน่วยงานด้านอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และฐานข้อมูลภาคเอกชนด้านการจัดหางาน อย่างน้อย 3 แห่ง เพื่อกำหนดทิศทางด้านการพัฒนากำลังแรงงาน ตลาดแรงงาน และการพัฒนาทักษะ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า แพลตฟอร์มไทยมีงานทำซึ่งพัฒนาโดยกรมการจัดหางาน เป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นสำหรับคนหางานที่กำลังมองหางานที่เหมาะสมกับตนเอง โดยรวบรวมตำแหน่งงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน และตำแหน่งงานจากบริษัทจัดหางานชั้นนำไว้หลายตำแหน่ง เพื่อคนหางานสามารถค้นหาข้อมูลตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด ด้วยการ Matching ตำแหน่งงานตามความรู้ ความสามารถ และทักษะที่มีอยู่ ทั้งยังมีการให้บริการสำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ต้องการประกาศรับสมัครงานโดยไม่เสียค่าบริการ นอกจากนี้ยังรวบรวมหลักสูตรฝึกอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาวของหน่วยงานต่างๆ ไว้ให้บริการด้วย

 

สำหรับทุกคนที่ต้องการมีงานทำ สามารถใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ บนแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” ซึ่งให้บริการทั้ง Web Application ที่เว็บไซต์ ไทยมีงานทำ.doe.go.th  และ Mobile Application หรือหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน 16942222

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์