ประกันสังคม จ่ายกรณีว่างงานลูกจ้าง "JSL" อนุมัติสิทธิแล้ว 84 ราย 3.7 ล้านบาท

ประกันสังคม จ่ายกรณีว่างงานลูกจ้าง "JSL" อนุมัติสิทธิแล้ว 84 ราย 3.7 ล้านบาท

ประกันสังคม พร้อมเยียวยาจ่ายเงินกรณีว่างงาน แก่ลูกจ้าง บริษัท JSL ถูกเลิกจ้าง ที่ขึ้นทะเบียนได้อนุมัติสิทธิแล้ว 84 ราย ยอดจ่าย 3.7 ล้านบาท ยังมีผู้ไม่ได้ ขึ้นทะเบียนว่างงาน จำนวน 4 ราย

วันที่ 26 ก.ค.65 ที่กระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เป็นประธานในงานมอบสำเนาเช็คกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ให้กับตัวแทนลูกจ้าง บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด เพื่อช่วยเยียวยาลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง โดยมี นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ประจำสำนักเลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน

 

นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ในการนี้ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้มอบหมายให้นางสาวพรรณิกา เหลืองสุรีย์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมงาน

 

ประกันสังคม จ่ายกรณีว่างงานลูกจ้าง "JSL" อนุมัติสิทธิแล้ว 84 ราย 3.7 ล้านบาท

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากกรณี บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด แจ้งเลิกจ้างพนักงานบางส่วน จำนวน 91 คน โดยให้มีผลทันทีตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. ที่ผ่านมา ลูกจ้างร้อง บริษัทจ่ายเงินชดเชยไม่เป็นธรรมนั้น รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอก ประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน

 

มีความห่วงใย และได้กำชับให้ผมและทุกหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ให้การดูแลช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนลูกจ้างให้ได้รับสิทธิประโยชน์ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด อย่างเป็นธรรมและทันท่วงที สำหรับในส่วนการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือของ สำนักงานประกันสังคมด้านสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน 

 

ประกันสังคม จ่ายกรณีว่างงานลูกจ้าง "JSL" อนุมัติสิทธิแล้ว 84 ราย 3.7 ล้านบาท

ขณะนี้ มีลูกจ้างขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน จำนวน 87 ราย ยังมีผู้ไม่ได้ ขึ้นทะเบียนว่างงาน จำนวน 4 ราย ในการนี้ สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 9 ได้อนุมัติสั่งจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานร้อยละ 50 ของค่าจ้าง เป็นระยะเวลา 180 วัน ให้แก่ผู้ประกันตนแล้วจำนวน 84 ราย ส่วนอีก 2 ราย เข้าทำงานที่บริษัท เมื่อ 1 เมษายน 2565 และ 17 พฤษภาคม 2565 ทำให้ ส่งเงินสมทบไม่ครบตามเงื่อนไขการเกิดสิทธิ

 

และมีลูกจ้างรอการอนุมัติอีก 1 ราย โดยยอดประมาณการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ที่สำนักงานประกันสังคมอนุมัติจ่าย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,773,259 บาท

 

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 9 ได้แนะนำให้ผู้ประกันตนมารายงานตัวเพื่อรับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีว่างงานในงวดที่ 1 ในช่วง ต้นเดือนสิงหาคม 2565 ที่จะถึงนี้

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์

 

ประกันสังคม จ่ายกรณีว่างงานลูกจ้าง "JSL" อนุมัติสิทธิแล้ว 84 ราย 3.7 ล้านบาท