"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อเพิ่ม 34 ราย ไม่รวม ATK อีก 1,863 ราย เสียชีวิตอีก 3

"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อเพิ่ม 34 ราย ไม่รวม ATK อีก 1,863 ราย เสียชีวิตอีก 3

"โควิดวันนี้" จังหวัดชลบุรี มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 34 ราย ไม่รวม ATK อีก 1,863 ราย เสียชีวิตอีก 3 เป็นผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัว

"โควิดวันนี้" 25 กรกฎาคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยืนยันรายใหม่ RT-PCR จำนวน 34 ราย ผู้เข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19 ATK 1,863 ราย มีรายงานผู้เสียชีวิต 3 ราย ดังนี้

- รายที่ 1

เพศหญิง อายุ 90 ปี ปฎิเสธโรคประจำตัว

ประวัติวัคซีน ไม่ฉีด

ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน

วันที่เริ่มป่วย วันที่ 10 ก.ค. 65 วันที่เสียชีวิต วันที่ 23 ก.ค. 65

- รายที่ 2

เพศชาย อายุ 90 ปี โรคประจำตัว มะเร็งต่อมน้ำเหลือง วัณโรคปอด

ประวัติวัคซีน เข็ม 1 เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 64 เข็ม 2 เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 64

ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในครอบครัว

วันที่เริ่มป่วย วันที่ 16 ก.ค. 65 วันที่เสียชีวิต วันที่ 23 ก.ค. 65

- รายที่ 3

เพศชาย อายุ 59 ปี โรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือด

ประวัติวัคซีน ไม่ได้ฉีด

ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในครอบครัว

วันที่เริ่มป่วย วันที่ 9 ก.ค. 65 วันที่เสียชีวิต วันที่ 24 ก.ค. 65

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ผู้เสียชีวิตทั้ง 3 รายนี้เป็นผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน 2 ราย ได้รับวัคซีน 2 เข็ม แต่ไม่ได้รับเข็มกระตุ้น 1 ราย

ขณะนี้มีการระบาดของโควิด Omicron ในจังหวัดชลบุรีมากขึ้น แม้จะเป็นสายพันธุ์ที่มีอัตราการตายต่ำ แต่สำหรับผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัวยังมีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต ควรได้รับการฉีดวัคซีนให้ครบ แม้ว่าผู้สูงอายุอาจไม่ได้ไปยังสถานที่เสี่ยง แต่ผู้ติดเชื้อร่วมบ้านอาจเป็นวัยทำงาน วัยเรียน ติดเชื้อจากนอกบ้าน นำมาสู่ผู้สูงอายุในครอบครัวได้ จึงขอความร่วมมือประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี ร่วมใจกันฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ ลดอาการรุนแรง ลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต และขอความร่วมมือในการเคร่งครัดสุขอนามัยส่วนบุคคล

 

อยู่ห่างกัน หมั่นล้างมือ แมสก์ต้องใส่ ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดการระบาดจากโควิด-19 (ในสถานที่แออัด ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ผู้มีอาการระบบทางเดินหายใจ และกลุ่ม 608)

"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อเพิ่ม 34 ราย ไม่รวม ATK อีก 1,863 ราย เสียชีวิตอีก 3