อธิการ มมส ม.มหาสารคาม พลิกบทพระเอก! รับข้อเสนอแม่ค้าตลาดน้อย ดับชนวนม็อบ

อธิการ มมส ม.มหาสารคาม พลิกบทพระเอก! รับข้อเสนอแม่ค้าตลาดน้อย ดับชนวนม็อบ

ความคืบหน้า อธิการ มมส ม.มหาสารคาม พลิกบทพระเอก! รับข้อเสนอแม่ค้าตลาดน้อย ดับชนวนม็อบเดินขบวนประท้วงทั่วมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จบด้วยดี..กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าตลาดน้อย มมส รับข้อเสนอจากอธิการบดี กรณีขึ้นค่าเช่าแผงวันนี้เปิดร้านขายตามปกติ 

หลังจากที่กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าในตลาดน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) กว่า 300 ร้านค้า รวมตัวกันหยุดขายอาหาร 1 วัน  พร้อมเดินขบวนจากตลาดน้อยไปที่หน้าอาคารบรมราชกุมารี ในช่วงเช้าวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เพื่อเรียกร้องขอพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายหลังจากที่ได้รับทราบอัตราค่าเช่าแผงใหม่ และจะเปิดประมูลใหม่ทั้งหมด ทำให้พ่อค้าแม่ค้าที่เพิ่งจะฟื้นตัวจากโควิด-19 ในรอบ 2 ปี  ได้รับผลกระทบอย่างมากอธิการ มมส ม.มหาสารคาม พลิกบทพระเอก! รับข้อเสนอแม่ค้าตลาดน้อย ดับชนวนม็อบ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อธิการ มมส ม.มหาสารคาม พลิกบทพระเอก! รับข้อเสนอแม่ค้าตลาดน้อย ดับชนวนม็อบ

โดยข้อเรียกร้องของทางพ่อค้าแม่ค้า มี 4 ข้อ คือ 1.ต้องไม่มีการประมูลหรือหากจะประมูลก็ขอให้ประมูลล็อกที่ว่าง  2.ขอให้พิจารณาค่าล็อกใหม่  3.เคลียร์เงินค้างค่าประกันสัญญาของพ่อค้าแม่ค้าที่ทางมหาวิทยาลัยฯ ค้างจ่าย และ 4.ขอต่อสัญญาให้ผู้ประกอบการการรายเก่า 5 ปี 

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสาคาม ได้เข้ามาร่วมตกลงและเจรจาหารือเพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน ณ ห้องประชุม 1 อาคารบรมราชกุมารี โดยได้ข้อสรุปและเป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่าย เมื่อเวลา 12.30 น. (21 กรกฎาคม 2565) ดังนี้ 

อธิการ มมส ม.มหาสารคาม พลิกบทพระเอก! รับข้อเสนอแม่ค้าตลาดน้อย ดับชนวนม็อบ

1. พิจารณาการต่อสัญญาการใช้พื้นที่ระยะเวลา 1 ปี (1 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566) โดยให้คงอัตราค่าเช่าเดิม 

2. พิจารณาทบทวนปรับลดอัตราค่าเช่าที่เหมาะสม รอฟังผลการพิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดหารายได้และผลประโยชน์ 

3. กรณีผู้ประกอบการกับมหาวิทยาลัย ตกลงอัตราค่าเช่าที่เหมาะสมแล้วมหาวิทยาลัยจะพิจารณาขยายสัญญา อีก 2 ปี 
 

อธิการ มมส ม.มหาสารคาม พลิกบทพระเอก! รับข้อเสนอแม่ค้าตลาดน้อย ดับชนวนม็อบ

ภายหลังจากเสร็จสิ้นการเจรจา กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าทุกคน ยอมรับข้อเสนอดังกล่าวและขอให้มหาวิทยาลัยออกหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร และวันนี้ (22 กรกฎาคม 2565) ได้เปิดขายของที่ตลาดน้อยตามปกติแล้ว