มมส ม.มหาสารคาม วุ่น! ม็อบตลาดน้อย เดินขบวนประท้วงผู้บริหารมหา'ลัย ขึ้นค่าเช่าแผง

มมส ม.มหาสารคาม วุ่น! ม็อบตลาดน้อย เดินขบวนประท้วงผู้บริหารมหา'ลัย ขึ้นค่าเช่าแผง

ร้อนแรง มมส วุ่น! ม็อบตลาดน้อย เดินขบวนประท้วงผู้บริหารมหาวิทยาลัย ขึ้นค่าเช่าแผง

รายงานจากจังหวัดมหาสารคาม กรณีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าในตลาดน้อย พื้นที่วิทยาเขตขามเรียง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มมส ต.ขอมเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ได้เดินขบวนประท้วงผู้บริหารกรณีขึ้นค่าเช่าแผงร้านค้า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

มมส ม.มหาสารคาม วุ่น! ม็อบตลาดน้อย เดินขบวนประท้วงผู้บริหารมหา'ลัย ขึ้นค่าเช่าแผง

ทั้งนี้เมื่อกลางดึกที่ผ่านมา นายประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดี ได้ออกประกาศระบุว่า ตามกรณีมีการโพสต์สื่อโซเชียลและแชร์ว่ามีผู้ประกอบการตลาดน้อย จะดำเนินการปิดตลาดน้อยในวันที่ 21 ก.ค. 65 เพื่อประท้วงมหาวิทยาลัย กรณีขึ้นค่าเช่าแผงมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใคร่ขอชี้แจงต่อสถานการณ์ดังต่อไปนี้

มมส ม.มหาสารคาม วุ่น! ม็อบตลาดน้อย เดินขบวนประท้วงผู้บริหารมหา'ลัย ขึ้นค่าเช่าแผง

 

 

มหาวิทยาลัยได้พบและหารือกับตัวแทนผู้ประกอบการตลาดน้อยมาตลอด และมหาวิทยาลัยก็ได้รับเงื่อนไขในการเจรจาในการลดค่าเช่าและขยายระยะเวลาในการเรียกเก็บค่าเช่าอัตราใหม่ออกไปก่อน ซึ่งมหาวิทยาลัยรับทราบความเดือดร้อนของผู้ประกอบการตลอดมา ถึงแม้จะมีการปรับปรุงตลาดน้อยใหม่  ในหลายด้านเพิ่มเติม

 มหาวิทยาลัยก็ยังคงเก็บอัตราค่าเช่าเดิมตลอดมาจนสิ้นสุดสัญญา และในคราวการประชุมคณะกรรมการจัดหารายได้และผลประโยชน์ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565  คณะกรรมการจัดหารายได้และผลประโยชน์มีแนวทางให้ปรับอัตราค่าเช่าลงอีกให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และจะขยายระยะเวลาการเรียกเก็บอัตราใหม่ออกไป แต่เนื่องจากคณะกรรมการจัดหารายได้และผลประโยชน์ต้องการข้อมูลประกอบในการพิจารณาเพิ่มเติม จึงมีมติให้นำไปพิจารณาครั้งต่อไป  และในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565  ได้มีการเชิญตัวแทนผู้ประกอบการมาหารือ อีกครั้งเพื่อให้ทราบข้อเรียกร้องที่ชัดเจน ซึ่งตัวแทนผู้ประกอบการเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดังนี้  

มมส ม.มหาสารคาม วุ่น! ม็อบตลาดน้อย เดินขบวนประท้วงผู้บริหารมหา'ลัย ขึ้นค่าเช่าแผง


1. พิจารณาการขอขยายสัญญาออกไปอีก 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 -31 มีนาคม 2566 และขอคงอัตราค่าเช่าเดิมระยะเวลา 6 เดือน 

2. ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาปรับลดอัตราค่าเช่า จาก 500 บาท/ตารางเมตร/เดือน ปรับลดเป็นอัตรา 350 บาท/ตารางเมตร/เดือน

3. กรณีหากผู้ประกอบการได้รับการพิจารณาข้อเรียกร้องทั้งหมดตามข้อเรียกร้องดังกล่าว ก็พร้อมเข้าสู่กระบวนการการคัดเลือกตามมหาวิทยาลัยกำหนด 

ทั้งนี้ตัวแทนผู้ประกอบการจะนำข้อเสนอข้างต้นนี้ไปชี้แจง ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการและจะดำเนินการเปิดให้บริการ จำหน่ายสินค้าตามปกติ (ดังเอกสารที่ปรากฏ) ตัวแทนผู้ประกอบการลงรายมือชื่อรับทราบแล้ว

มหาวิทยาลัยขอเรียนให้ทุกท่านตลอดจนนิสิตได้ทราบว่ามหาวิทยาลัยพยายามปรับปรุงโรงอาหารตลาดน้อยให้มีความสะอาด สะดวกต่อการใช้บริการของนิสิตบุคลากรและให้สะดวกต่อผู้ประกอบการด้วย ตลอดจนพัฒนาโรงอาหารตลาดน้อยถูกสุขอนามัยและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของพ่อค้าและแม่ค้าและผู้ให้บริการอื่น ๆ ที่ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันละกันอยู่แล้ว และเสมือนหนึ่งญาติมิตร เพื่อให้ทุกท่านได้สบายใจ มหาวิทยาลัยจะเร่งดำเนินการพิจารณาข้อเรียกร้องโดยเร็ว
จึงเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วกัน 

มมส ม.มหาสารคาม วุ่น! ม็อบตลาดน้อย เดินขบวนประท้วงผู้บริหารมหา'ลัย ขึ้นค่าเช่าแผง

ขอบคุณภาพจาก fb ตลาดน้อย มมส , Chettha Klindee