ต่อยอด เจอ-แจก-จบ สู่ สแกน(หรือโทร)-แจก-จบ ช่องทางรักษาโควิด19 ง่ายๆเช็กเลย

ต่อยอด เจอ-แจก-จบ สู่ สแกน(หรือโทร)-แจก-จบ ช่องทางรักษาโควิด19 ง่ายๆเช็กเลย

กรมการแพทย์ ต่อยอด "เจอ-แจก-จบ" สู่ "สแกน(หรือโทร)-แจก-จบ" ตามแนวทางการรักษาโควิด-19 ย้ำปฏิบัติตามมาตรการเข้มงวดป้องกันติดเชื้อ ใส่หน้ากากฯ ล้างมือ รักษายะยะห่าง

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงกรณีการรักษาโควิด-19 ภายหลังจากที่สถานการณ์โควิด-19 ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในช่วงนี้ รัฐบาลโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีความห่วงใยประชาชน

 

จึงมอบหมายให้ กรมการแพทย์ ประสานงานการบริหารจัดการการรักษาร่วมกับ กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานเครือข่ายต่าง ๆ ได้แก่ โรงพยาบาลภาคีเครือข่าย UHosNeT กรุงเทพมหานคร กลาโหม โรงพยาบาลเอกชน ภาคประชาสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 

ทั้งนี้ กรมการแพทย์ ได้ต่อยอดระบบการดูแลรักษาโควิด-19 จากเดิม "เจอ-แจก-จบ" สู่ "สแกน(หรือโทร)-แจก-จบ" ซึ่งเป็นการจัดทำ QR code หรือโทรศัพท์ติดต่อสถานพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์สำหรับผู้ป่วยที่มีโทรศัพท์ เพื่อเพิ่มช่องทางให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้โดยไม่ต้องมาสถานพยาบาลในกลุ่มที่ไม่มีอาการหรืออาการไม่รุนแรง

 

การระบาดของโควิด-19 ในขณะนี้มีแนวโน้มจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น ส่วนมากเป็นกลุ่มอาการสีเขียว การรักษาผู้ป่วยส่วนใหญ่จึงเป็นรูปแบบแยกกักตัวที่บ้าน (Out-patient with self Isolation : OPSI) จึงยังมีเตียงรองรับกลุ่มอาการหนัก

 

ต่อยอด เจอ-แจก-จบ สู่ สแกน(หรือโทร)-แจก-จบ ช่องทางรักษาโควิด19 ง่ายๆเช็กเลย

 

 

สำหรับการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 เป็นไปตามแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 24 วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 แบ่งเป็น 4 กลุ่ม 

 

1. กลุ่มที่ไม่มีอาการหรือสบายดี ให้การรักษาแบบผู้ป่วยนอก โดยแยกกักตัวที่บ้าน (Out-patient with self Isolation)

 

2. ผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง ไม่มีปอดอักเสบ ไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง/โรคร่วมสำคัญและภาพถ่ายรังสีปอดปกติ  

 

3. ผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง แต่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรงหรือมีโรคร่วมสำคัญ หรือ ผู้ป่วยที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงแต่มีปอดอักเสบ (pneumonia) เล็กน้อยถึงปานกลางยังไม่ต้องให้ออกซิเจน

 

และ 4. กลุ่มที่มีอาการปอดอักเสบต้องได้รับการรักษาด้วยออกซิเจน โดยในกลุ่มที่ 1 ที่ไม่มีอาการหรือสบายดี ตามแนวทางแล้วไม่มีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส

 

อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือประชาชนยังคงปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการติดเชื้อโดยเฉพาะการใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชน ล้างมือ และรักษายะยะห่างระหว่างบุคคล

 

ต่อยอด เจอ-แจก-จบ สู่ สแกน(หรือโทร)-แจก-จบ ช่องทางรักษาโควิด19 ง่ายๆเช็กเลย