สปสช. ชวนสำรวจคนที่รัก หากเป็น 7 กลุ่มเสี่ยง เตือนฉีด "วัคซีนไข้หวัดใหญ่" ฟรี

สปสช. ชวนสำรวจคนที่รัก หากเป็น 7 กลุ่มเสี่ยง เตือนฉีด "วัคซีนไข้หวัดใหญ่" ฟรี

"สปสช." ชวนกันสำรวจ “คนที่เรารัก คนในครอบครัว” หากอยู่ใน "7 กลุ่มเสี่ยง" รีบส่งมอบความห่วงใย เตือน "ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สิทธิประโยชน์ป้องกันโรคแล้วหรือยัง" ช่วยกันดูแล ลดโอกาสเสี่ยงเจ็บป่วยรุนแรง ภาวะแทรกซ้อน และเสียชีวิตจากเชื้อ "ไข้หวัดใหญ่" ได้

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า วัคซีนป้องกัน โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่จำเป็นต่อประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิการรักษา เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากเชื้อ ไข้หวัดใหญ่ ไม่ให้เกิดอาการที่รุนแรงและเสียชีวิต แต่ด้วยค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนอยู่ที่จำนวน 400 -1,000 บาท ส่งผลให้แต่ละปีมีประชาชนกลุ่มเสี่ยงส่วนหนึ่งที่เข้าไม่ถึงบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นี้

 

ดังนั้น เพื่อดูแล 7 กลุ่มเสี่ยง ให้ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่อย่างทั่วถึง ที่ผ่านมา สปสช.ได้บรรจุสิทธิประโยชน์บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล เพื่อสนับสนุนหน่วยบริการในการฉีดวัคซีน ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2565 นี้ สปสช. ได้ร่วมกับ กรมควบคุมโรค รณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด 

 

7 กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้ว 1.3 ล้านคน 

 

จากข้อมูลขณะนี้มีประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงทั่วประเทศ พบว่า เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แล้วจำนวน 1,387,580 คน (6 ก.ค. 65) จากเป้าหมาย 4.2 ล้านคน

  • เป็นกลุ่มผู้สูงอายุมากที่สุดจำนวน 806,945 คน
  • กลุ่มผู้ที่มีโรคเรื้อรังจำนวน 770,510 คน

 

โรงพยาบาลที่ให้บริการฉีดมากที่สุด

  • รพ.สมุทรปราการ 12,780 คน
  • รพ.อุดรธานี 11,475 คน
  • รพ.กำแพงเพชร 11,337 คน
  • รพ.บางละมุง จ.ชลบุรี 9,061 คน
  • รพ.สามพราน จ.นครปฐม 8,898 คน

“ขอย้ำว่าวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ จำเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต้องเข้ารับการฉีดทุกปี เนื่องจากแต่ละปีเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่จะมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ ทำให้วัคซีนป้องกันต้องเปลี่ยนแปลงตาม  โดยในปีนี้วัคซีนที่ สปสช.จัดบริการให้จะครอบคลุมป้องกัน 3 สายพันธุ์ คือ 1.an A/Victoria/2570/2019 (H1N1) pdm09-like virus 2.an A/Darwin/9/2021 (H3N2)-like virus; และ 3.a B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria lineage)-like virus.) ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก ซึ่งเพียงพอต่อการป้องกัน”

 

สปสช. ชวนสำรวจคนที่รัก หากเป็น 7 กลุ่มเสี่ยง เตือนฉีด \"วัคซีนไข้หวัดใหญ่\" ฟรี

 

ชวนสำรวจคนในครอบครัว รับวัคซีน

 

นพ.จเด็จ กล่าวว่า นอกจากประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง แล้ว ขอให้ทุกคนช่วยกันสำรวจคนที่เรารัก คนที่ในครอบครัว หรือคนที่อยู่ใกล้ๆ ตัวกันว่า มีใครที่เป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงที่ต้องรับการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่หรือไม่ ถ้ามีขอให้ช่วยเตือนหรือพามารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สิทธิประโยชน์ป้องกันโรคได้ที่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อเป็นการส่งมอบความห่วงใย และการดูแลเพื่อให้คนที่เรารักมีสุขภาพที่ดี ช่วยลดความเสี่ยงจากภาวะเจ็บป่วยจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่

 

“วันนี้อยากให้ช่วยกันสำรวจดูว่าคนที่เรารัก หรือคนที่อยู่ใกล้ๆ ตัวเรา อยู่ใน 7 กลุ่มเสี่ยงหรือเปล่า แล้วได้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วหรือยัง ถ้ายังไม่ฉีดก็อยากให้พามารับบริการ หรือช่วยกันบอกต่อให้มารับฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สิทธิประโยชน์บัตรทองได้” เลขาธิการ สปสช. กล่าว 

 

สอบถามเพิ่มเติมการรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สิทธิประโยชน์บัตรทอง ได้ที่สายด่วน สปสช. 1330 หรือช่องทางระบบออนไลน์ทั้งไลน์ สปสช. ไลน์ไอดี @nhso หรือคลิก และ Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 

สปสช. ชวนสำรวจคนที่รัก หากเป็น 7 กลุ่มเสี่ยง เตือนฉีด \"วัคซีนไข้หวัดใหญ่\" ฟรี

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์