สปสช. เร่ง "ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่" 7 กลุ่มเสี่ยง

สปสช. เร่ง "ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่" 7 กลุ่มเสี่ยง

สปสช. ประชุมติดตาม บริการ "ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่" ปี 2565 เร่งประสานหน่วยบริการดูแลประชาชน "7 กลุ่มเสี่ยง" เข้ารับวัคซีน เผย 1 เดือนกระจายวัคซีนแล้วกว่า 2 ล้านโดส ขณะที่ช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่แล้ว 2,104 ราย เฉลี่ย 3.18 ต่อแสนประชากร

นพ.จักรกริช โง้วศิริ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า ในวันนี้ ( 16 มิ.ย. 65) สปสช.ได้มีการประชุมหารือกำกับติดตามการดำเนินงานบริการ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับประชากร 7 กลุ่มเสี่ยง จำนวน 4 ล้านโดส ในช่วง 4 เดือน ตั้งแต่ 1 พ.ค. -31 ส.ค. 2565 โดยมีผู้แทน สปสช.ทั้ง 13 เขตพื้นที่เข้าร่วมประชุม พร้อมรายงานความคืบหน้าการดำเนินการ 


 
ทั้งนี้ จากข้อมูลภาพรวมการดำเนินการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฯ ในช่วงกว่า 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. – 18 มิ.ย.ที่ผ่านมา ขณะนี้ สปสช.ได้กระจายวัคซีนฯ ให้กับหน่วยบริการแล้วจำนวน 2,090,000 โดส ในจำนวนนี้มีการบันทึกผลบริการฉีดวัคซีนฯ แล้ว 688,443 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 17.21 ของบริการเป้าหมายบริการ โดยเป็นการบันทึกผลจากหน่วยบริการ 1,090 แห่ง จากหน่วยบริการที่ร่วมบริการทั้งหมด 1,382 แห่ง

 

สปสช. เร่ง \"ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่\" 7 กลุ่มเสี่ยง

นพ.จักรกริช กล่าวว่า จากข้อมูลที่ สปสช. แต่ละเขตแจ้งต่อที่ประชุมนั้น ทราบว่าขณะนี้มีหน่วยบริการในหลายพื้นที่ได้ให้บริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฯ กับประชากร 7 กลุ่มเสี่ยงแล้ว แต่ปรากฎว่ามีบางหน่วยบริการที่ได้ให้บริการแต่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลบริการในระบบ ทั้งระบบ HDC และระบบ Hospital Portal ของธนาคารกรุงไทย (KTB) หรือบันทึกยังไม่ครบถ้วน ทำให้ข้อมูลบริการในระบบ Dashboard  ต่ำกว่าความเป็นจริง

 

ดังนั้น จึงให้ สปสช.ในเขตประสานความร่วมมือหน่วยบริการในพื้นที่เพื่อบันทึกข้อมูลบริการฉีดวัคซีนฯ ในระบบ เพื่อที่ส่วนกลางจะมีข้อมูลบริการที่ตรงความเป็นจริงเพื่อใช้จัดสรรวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพิ่มเติมเพียงพอต่อความต้องการของหน่วยบริการเพื่อบริการกลุ่มเป้าหมายต่อไป โดยขณะนี้มีหน่วยบริการหลายแห่งที่ขอเพิ่มเข้ามาแล้ว

 

ขณะเดียวกัน สปสช. จะประสานไปยังธนาคารกรุงไทย เพื่อพัฒนาระบบ Hospital Portal ให้บันทึกผลบริการฉีดวัคซีนฯ ย้อนหลังได้ ที่เป็นหนึ่งในข้อจำกัดของการบันทึกผลบริการของหน่วยบริการ

 

สปสช. เร่ง \"ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่\" 7 กลุ่มเสี่ยง

นพ.จักรกริช กล่าวต่อว่า นอกจากนี้เพื่อเป็นการเร่งประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ให้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฯ สปสช.จะเพิ่มช่องทางการสื่อสารโดยร่วมมือกับองค์กรภาคประชาชนและเครือข่ายผู้ป่วยต่างๆ ในการแจ้งบริการนี้ให้กับกลุ่มเสี่ยง รวมถึงจะมีการเร่งประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงรับรู้และเข้ารับบริการ   

 

“จากข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 15 มิ.ย. 2565 พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่แล้วจำนวน 2,104 ราย หรือเฉลี่ย 3.18 ต่อแสนประชาชน ขณะนี้ ผ่านช่วงระยะเวลารณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่มากว่า 1 เดือนแล้ว เหลือเวลาอีกกว่า 2 เดือนจากนี้ เราคงต้องเร่งเดินหน้าความร่วมมือกับหน่วยบริการและทุกๆ ภาคส่วน เพื่อให้ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่โดยเร็ว” รองเลขาธิการ สปสช. กล่าว