รพ.ธรรมศาสตร์ฯ เปิด "ลงทะเบียนฉีดวัคซีน" โมเดอร์นา เข็ม 2 , 3 , 4 ฟรี

รพ.ธรรมศาสตร์ฯ เปิด "ลงทะเบียนฉีดวัคซีน" โมเดอร์นา เข็ม 2 , 3 , 4 ฟรี

รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เปิด "ลงทะเบียนฉีดวัคซีน" โมเดอร์นา เข็ม 2 , 3 , 4 ฟรี จำนวน 1,000 ราย เช็กเงื่อนไขก่อนเข้ารับการฉีด

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ออกประกาศเปิด "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นา โดยระบุว่า

เปิดลงทะเบียนเพื่อขอรับวัคซีน Moderna (เข็มที่ 2 / 3 / 4) .......ฟรี จำนวน 1,000 ราย (คิวเต็มก่อนขอปิดรับก่อนเวลาที่กำหนด )

เปิดระบบ "ลงทะเบียนฉีดวัคซีน

  • วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ผ่าน QR Code รูปภาพด้านล่างนี้

โปรดตรวจสอบวันนัดผ่านระบบหมอพร้อม ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

สถานที่ฉีดวัคซีน

ชั้น 3 อาคารบริการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

2. ฉีดวัคซีนเข้มที่ 2 ห่างจากเข้มที่ 1 ระยะเวลา 1-2 เดือนขึ้นไป

3. ฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ห่างจากเข็มที่ 2 ระยะเวลา 3 เดือนขึ้นไป

4. ฉีดวัคซีนเข็มที่ 4 ห่างจากเข็มที่ 3 ระยะเวลา 4 เดือนขึ้นไป

5. กรณีกรอกข้อมูลไม่ดูกต้องและไปครบด้วน

ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดข้อมูลออกจากระบบการลงทะเบียน

 

6. ท่านยินยอมให้โรงพยาบาลฯเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับวัคชีนและ หรือบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ถือเป็นการละเบิดแต่อย่างได

รพ.ธรรมศาสตร์ฯ เปิด "ลงทะเบียนฉีดวัคซีน" โมเดอร์นา เข็ม 2 , 3 , 4 ฟรี