เช็กวัน เวลา Walk in ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เข็มกระตุ้น กับโรงพยาบาลในสังกัด กทม.

เช็กวัน เวลา Walk in ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เข็มกระตุ้น กับโรงพยาบาลในสังกัด กทม.

เช็กเลย! วันและเวลา Walk in ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เข็มกระตุ้น ฟรี! กับโรงพยาบาลในสังกัด กทม. สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (ทุกสัญชาติ)

วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 เพจเฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ โพสต์แจ้งตารางวันและเวลาของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดให้บริการ Walk in ฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" Moderna ฟรี! สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (ทุกสัญชาติ)

 

 

เปิด Walk in ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) เข็มกระตุ้น สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (ทุกสัญชาติ) ฟรี เช็กเลยตารางวันและเวลาของโรงพยาบาลในสังกัด กทม. ที่เปิดให้บริการ สะดวกแบบไหนก็เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลใกล้บ้านตามนี้ได้เลย

 

ตารางให้บริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.)

 

โรงพยาบาลกลาง (Walk in)

 

  • ให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 12.00 น. ชั้น 3 ห้องตรวจส่งเสริมสุขภาพ

 


โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

 

  • ให้บริการวันจันทร์-พฤหัสบดี (Walk in) เวลา 08.00 - 14.00 น. คลินิกวัคซีนโควิด ห้องหัตถการชั้น 2 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี

 

  • และวันศุกร์ (Walk in / QueQ) เวลา 08.00 - 14.00 น. คลินิกวัคซีนโควิด เรือนวัคซีน อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 1

 

 

โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร (Walk in)

 

  • ให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 14.00 น. ที่ห้องทำแผลฉีดยา

 

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ (Walk in)

 

  • ให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 15.00 น. ที่คลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ อาคารอายุบวร


โรงพยาบาลสิรินธร (Walk in / QueQ)

 

  • ให้บริการวันศุกร์ เวลา 13.00 - 15.00 น. ที่ ห้องประชุมคุณหญิงหรั่ง กันตารัติ ชั้น 2

 

โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน (Walk in)

 

  • ให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 15.00 น. ที่ คลินิกวัคซีนโควิด ห้องตรวจ 1 แผนกผู้ป่วยอายุรกรรม อาคาร OPD ชั้น 2

 

โรงพยาบาลคลองสามวา (Walk in / QueQ)

 

  • ให้บริการวันพุธ-ศุกร์ เวลา 13.00 - 14.00 น. ที่อาคารผู้ป่วยนอก

 

เช็กวัน เวลา Walk in ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เข็มกระตุ้น กับโรงพยาบาลในสังกัด กทม.