"ศธ." สั่งเข้มสถานศึกษาทุกแห่ง ดูแลเด็กเล็กไกลโควิด-19

"ศธ." สั่งเข้มสถานศึกษาทุกแห่ง ดูแลเด็กเล็กไกลโควิด-19

“ตรีนุช”ขานรับ "บิ๊กตู่" สั่งเข้มสถานศึกษาทุกแห่งดูแลเด็กเล็กให้ไกลจากโควิด-19 พร้อมขอความร่วมมือครู ผู้ปกครองเฝ้าสังเกตอาการ ค ถ้าพบเด็กติดเชื้อให้ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุป้องกันโควิด-19 ในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความเป็นห่วงนักเรียน โดยเฉพาะเด็กเล็กที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนจะติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 ) นั้น ตนได้สั่งการให้ต้นสังกัดของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กำชับไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศให้เฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิด-19 ในโรงเรียน

โดยตรวจวัดอุณหภูมินักเรียนก่อนเข้าโรงเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพี่อความไม่ประมาทและลดความเสี่ยงในการรับและแพร่เชื้อโควิด-19 ในโรงเรียน มีการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยในห้องเรียน ให้เด็กล้างมือบ่อยๆ จัดอาหารปรุงสุกใหม่ และสถานศึกษาต้องหมั่นทำความสะอาดโรงเรียนสม่ำเสมอ

ความร่วมมือครู สังเกตอาการนักเรียนในชั้นเรียน

ขณะเดียวกันต้องขอความร่วมมือจากผู้ปกครองให้สังเกตอาการของบุตรหลานของตนเองก่อนพามาโรงเรียน ครูต้องสังเกตอาการของเด็กนักเรียนในห้องเรียน ถ้าพบเด็กติดเชื้อให้ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุป้องกันโควิด-19 ในสถานศึกษา ที่แต่ละแห่งได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
 
ทั้งนี้ เด็กนักเรียนอายุ 5-18 ปี ส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้ว ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ และกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ประสานกับกระทรวงสาธารณสุข อย่างต่อเนื่องในการจัดส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำนวยความสะดวกกรณีผู้ปกครองมีความประสงค์ให้นักเรียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างทั่วถึง

ย้ำผู้ปกครองดูแลสุขภาพ ป้องกันแพร่เชื้อสู่บุตรหลาน

ส่วนกลุ่มเด็กเล็กที่ยังไม่สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้ การเฝ้าระวังนอกจากที่สถานศึกษาแล้ว ต้องขอความร่วมมือจากผู้ปกครองดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง เพื่อไม่ให้ติดโรคและแพร่เชื้อสู่บุตรหลานด้วย ทั้งนี้ จากการได้ลงพื้นที่สุ่มตรวจเยี่ยมโรงเรียนต่างๆ พบว่า ทุกโรงเรียนให้ความสำคัญกับเรื่องโควิด-19 ทั้งในนักเรียน ครู และบุคลากร