อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จ.ติดเชื้อสูง กทม. 1,638 จับตาปากน้ำ อุบล ศรีสะเกษ

อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จ.ติดเชื้อสูง กทม. 1,638 จับตาปากน้ำ อุบล ศรีสะเกษ

เกาะติดเช็กอัปเดตล่าสุด "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. ยอด 1,638 ราย จับตาปากน้ำสมุทรปราการ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด ชลบุรี อุทัยธานี ยโสธร สกลนคร และสงขลา

อัปเดตต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ โควิดวันนี้ 22 มิถุนายน 2565 เกาะติดความคืบหน้าสถานการณ์โควิด ติดเชื้อ COVID-19 จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เช็ก 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด เช็กยอด กทม. มีผู้ติดเชื้อเพิ่มวันนี้ ยอด 1,638 ราย จับตาสมุทรปราการ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด ชลบุรี อุทัยธานี ยโสธร สกลนคร และสงขลา

อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จ.ติดเชื้อสูง กทม. 1,638 จับตาปากน้ำ อุบล ศรีสะเกษ

พบโควิดจาก "แมวสู่คน" รายแรกของโลก แพทย์ยืนยันมีความเสี่ยงติดต่ำ อย่านำสัตว์เลี้ยงไปทิ้ง ให้เฝ้าระวังมากขึ้น

รศ.ดร.นพ.ศรัญญู ชูศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นของการติดเชื้อโควิดจากแมวสู่คนว่า มีโอกาสเป็นไปได้ แต่ยังอยู่ในภาวะที่ต่ำมาก เพราะแมว หรือสัตว์เลี้ยงอื่นๆ เมื่อติดโควิด สัตว์เหล่านี้แสดงอาการน้อย และโอกาสการแพร่กระจายเชื้อต้องเกิดจากการที่แมว ไอ หรือจาม หรืออุจจาระ เป็นต้น ดังนั้นผู้ที่มีเลี้ยงสัตว์อยู่ ขออย่าได้นำสัตว์เลี้ยงไปทิ้ง แต่ขอให้มีการเฝ้าระวัง หากป้องกันเป็นอย่างดีจะลดโอกาสการติดเชื้อได้

ที่มา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

ศูนย์ข้อมูลCOVID19

อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จ.ติดเชื้อสูง กทม. 1,638 จับตาปากน้ำ อุบล ศรีสะเกษ

กรมอนามัย ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่เยี่ยม รร. หลังเปิดเรียน On-Site 100% พร้อมกระตุ้นให้นักเรียน ครู และบุคลาการทางการศึกษาได้รับ vaccine booster dose อย่างครอบคลุม

นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย และโรงเรียนราชวินิต จังหวัดนนทบุรี พบว่า โรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ได้เป็นอย่างดี จึงให้ข้อแนะนำเพิ่มเติมสำหรับโรงเรียนประจำให้ปฏิบัติตามมาตรการ Sandbox Safety Zone in School โดยเฉพาะความปลอดภัยในหอนอน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง

สำหรับโรงเรียนไป-กลับ หากพบนักเรียนหรือบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยง ดำเนินตามมาตรการ Universal Prevention (UP) และตรวจคัดกรองความเสี่ยงด้วย Thai Save Thai หากมีอาการหรือมีความเสี่ยงสูง ควรตรวจด้วย ATK สำหรับผู้ติดเชื้อให้เข้าระบบ Home Isolation รวมทั้งเน้นย้ำให้ นักเรียน ครู และบุคลาการทางการศึกษาได้รับ vaccine booster dose อย่างครอบคลุม

อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จ.ติดเชื้อสูง กทม. 1,638 จับตาปากน้ำ อุบล ศรีสะเกษ