1 ก.ค.65 ไม่บังคับใส่หน้ากาก สรุปมาตรการ ศบค. ล่าสุด อะไรทำได้-ไม่ได้?

1 ก.ค.65 ไม่บังคับใส่หน้ากาก สรุปมาตรการ ศบค. ล่าสุด อะไรทำได้-ไม่ได้?

สรุปชัด! "มติ ศบค." ล่าสุด นอกจากให้ถอดหน้ากากอนามัยในที่โล่งแจ้งได้แล้ว ยัง "ผ่อนคลายมาตรการ" มากขึ้น เช่น ปรับโซนจังหวัด “พื้นที่สีเขียว” ทั้งหมด และเปิดสถานบันเทิงได้ถึงตี2 ชวนเช็กข้อปฏิบัติอื่นๆ ที่ต้องรู้

ประเทศไทยเข้าใกล้การ "เปิดประเทศ" เต็มรูปแบบเร็วๆ นี้แล้ว เมื่อ "มติ ศบค."  ล่าสุด ปรับมาตรการโควิดใหม่ให้มีการ "ผ่อนคลายมาตรการ" มากขึ้น โดยประชาชนสามารถถอดหน้ากากอนามัยในที่พื้นที่โล่งแจ้งได้แล้ว เริ่ม 1 ก.ค. 65 นี้เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ยังมีการปรับมาตรการร้านอาหาร สถานบันเทิง และปรับโซนจังหวัดพื้นที่สีเขียวใหม่ทั้งหมด 77 จังหวัด โดย กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ สรุปข้อปฏิบัติต่างๆ มาให้รู้ชัดๆ อีกครั้งว่า การ "ผ่อนคลายมาตรการ" ครั้งนี้ประชาชนทำอะไรได้-ไม่ได้บ้าง?

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

 

1. ปรับพื้นที่ "สีเขียว" 77 จังหวัดทั้งประเทศ

รายงานสถานการณ์โควิด-19 ล่าสุด อยู่ในระยะที่ 3 ระยะขาลง (Declining) ดังนั้น 1 ก.ค. 65 มีโอกาสเป็น Post Pandemic ระยะหลังการระบาด ขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือกับมาตรการต่างๆ เช่นเดิม ส่วนการผ่อนคลายมาตรการในวันที่ 1 ก.ค. 65 นี้ มีการพิจารณาปรับโซนจังหวัดพื้นที่ "สีเขียว" จากเดิม 14 จังหวัด เปลี่ยนเป็น 77 จังหวัดทั่วประเทศ และยกเลิกพื้นที่สีฟ้า (นำร่องการท่องเที่ยว) 

2. ปลดล็อก "ไม่บังคับสวมหน้ากากอนามัย"

เตรียมปลดล็อก "ถอดหน้ากากอนามัย" ในที่ไม่แออัด-สถานที่เปิดโล่ง ทั่วประเทศ มีผลนับตั้งแต่วันที่ลงราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม หน้ากากยังมีประโยชน์ทั้งการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด และโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจอื่นๆ จึงควรพกหน้ากากทุกครั้ง เมื่อออกจากบ้าน โดยมีข้อแนะนำเพิ่มเติม ดังนี้

 • ประชาชนกลุ่ม 608 ที่ไม่ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ ควรสวมหน้ากากเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น  
 • ผู้ติดเชื้อ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้สวมหน้ากากตลอดเวลา เมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น 

3. เงื่อนไขการสวมหน้ากาก ภายนอกอาคาร ที่โล่งแจ้ง

ให้สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น โดยไม่สามารถเว้นระยะห่าง มีความแออัด มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก หรือมีการระบายอากาศไม่ดี เช่น ขนส่งสาธารณะ ตลาด สนามกีฬา หรือสถานที่แสดงดนตรีที่มีผู้ชม ฯลฯ

ถอดหน้ากากอนามัยได้ในบางพื้นที่ โดยเน้นว่าอยู่ที่ความสมัครใจของแต่ละบุคคล โดยเฉพาะในที่โล่ง และนักกีฬาที่ออกกำลังกายสามารถถอดหน้ากากอนามัยได้ 

 

4. เงื่อนไขการสวมหน้ากาก ภายในอาคาร

ยังคงให้สวมหน้ากากอนามัยภายในอาคารตลอดเวลา แต่สามารถ "ถอดหน้ากากอนามัย" ได้เฉพาะกรณี ดังนี้

 • อยู่คนเดียว
 • หากอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นที่ไม่ได้อาศัยอยู่ที่พำนักเดียวกัน ต้องเว้นระยะห่างได้ ไม่รวมกลุ่มแออัด และพื้นที่ระบายอากาศได้ดี
 • มีกิจกรรมที่จำเป็นต้องถอดหน้ากากอนามัย เช่น รับประทานอาหาร ออกกำลังกาย บริการบริเวณใบหน้า ศิลปะการแสดง ฯลฯ (ให้ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง เมื่อกิจกรรมนั้นเสร็จสิ้นควรสวมหน้ากากอนามัยทันที)

5. บริโภคสุราในร้านอาหารได้ ผับบาร์เปิดถึงตี 2

การบริโภคสุราหรือแอลกอฮอล์ในร้านอาหารในพื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่เฝ้าระวัง ให้เปิดบริการได้ตามปกติตามที่กฎหมายกำหนด เปิดสถานบันเทิงดี่มแอลกอฮอล์ ตามเวลากฎหมายกำหนด ( เปิดได้ถึง 02.00 น.) และยกเลิกมาตรการคัดกรองอุณหภูมิในสถานที่อาคาร (อาจให้มีการคัดกรองในสถานที่เสี่ยง หรือสถานที่ที่มีการระบาดเท่านั้น)

ส่วนการตรวจคัดกรอง ATK ให้ตรวจเฉพาะกรณีเป็นผู้ป่วยที่มีอาการทางเดินหายใจ หรือมีการรวมกลุ่มมากกว่า 2,000 คน นอกจากนี้ในเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ก็มีการผ่อนคลายให้การดำเนินการเป็นไปตามปกติ

6. ยกเลิก Thailand Pass

ในวันที่ 1 ก.ค. 65 ชาวต่างชาติ สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยง่ายขึ้น โดยปรับมาตรการใหม่ ดังนี้

 • ยกเลิกลงทะเบียน Thailand Pass ทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยผู้เดินทางเข้าไทยยังคงต้องแสดงเอกสารการฉีดวัคซีนครบโดส หรือผลตรวจเชื้อโควิดเป็นลบ
 • ให้ดำเนินการสุ่มตรวจผู้เดินทางเข้าไทย (หากสุ่มแล้วผู้เดินทางไม่มีเอกสารรับรองใดๆ จะดำเนินการตรวจ pro-ATK ที่สนามบิน) จนกว่าจะยกเลิก พรก. ฉุกเฉิน
 • ยกเลิกคัดกรองอุณหภูมิ
 • ยกเลิกการกำหนดเงินประกัน

7. ผ่อนปรนการถ่ายรายการ ถ่ายภาพยนตร์

สำหรับ การผ่อนปรนถ่ายทํารายการโทรทัศน์/ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ มีทั้งหมด 6 มาตรการ เริ่ม 1 ก.ค. นี้ ได้แก่

 • ทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์
 • ปรับการเว้นระยะห่างเป็นอย่างน้อย 1 - 2 เมตร / ยกเลิกการตรวจวัดอุณหภูมิ
 • การตรวจ ATK ให้ทุกคนตรวจก่อนเข้าพื้นที่ถ่ายทําทุกครั้ง และหากถ่ายทําต่อเนื่องให้ตรวจซํ้าทุก 5-7 วัน
 • ผู้ปฏิบัติงานในกองถ่ายทุกคน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาส่วนผู้ปฏิบัติงานหน้าฉาก (ผู้ประกาศข่าว พิธีกรนักแสดง แขกรับเชิญ ทุกคน) ให้ถอดหน้ากากเฉพาะปฏิบัติหน้าที่หน้าฉากเท่านั้น
 • กรณีผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง/ติดเชื้อ คนทำงานในกองถ่ายให้ทำงานแบบใส่หน้ากากได้ แต่คนทำงานหน้าฉาก ให้งดมาทำงาน
 • แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ควรมีการขึ้นข้อความก่อนเข้ารายการว่าได้ปฏิบัติตามมาตรการ เน้นการใช้แฟ้มภาพ สอดแทรกเนื้อหา Universal Prevention

--------------------------------------

อ้างอิง : มติ ศบค. 17 มิ.ย. 65