"ศบค." เคาะ ปรับพื้นที่สีเขียว ทั่วประเทศ เปิดสถานบันเทิง ถึงตี2

"ศบค." เคาะ ปรับพื้นที่สีเขียว ทั่วประเทศ เปิดสถานบันเทิง ถึงตี2

"ชัชชาติ" ร่วมถก "ศบค." เผย "นายกฯ" เน้นย้ำ ใช้งบฯ คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ เร่งงาน ประชาสัมพันธ์ ปรับ ระดับพื้นที่สีเขียว ทั่วประเทศ เปิดสถานบันเทิง ถึงตี2 เคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวตามปกติ

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 9/2565 โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

โดย นายกฯ มีปรารภและข้อสั่งการ ดังนี้ 

1. นายก ฯ กล่าวแนะนำและต้อนรับ ผู้ว่าฯ กทม และนายกเมืองพัทยา ที่เข้าร่วมการประชุม ศบค  นัดแรก ซึ่งที่ประชุม ศบค. ปรบมทอให้การต้อนรับ 

2.  นายกฯ เน้นย้ำ มาตรการ Universal Vaccination วัคซีนเข็มกระตุ้นให้ครอบคลุมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60  เป็น 1 ในเงี่อนไข การเข้าสู่ "โรคประจำถิ่น" 

3. นายกฯ เน้นย้ำ โควิด-19 ได้มีการใช้จ่ายงบประมาณ งบกลาง งบเงินกู้ ขอหน่วยงาน ช่วยพิจารณาการใช้งบประมาณในช่วงปลายปีงบประมาณนี้ อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ 

4. นายกฯ แนะ สถานการณ์โควิด 19 ปรับตัวดีขึ้น ฝากหน่วยงานกลับไปพิจารณาปรับลดการใช้งบในส่วนที่การรองรับ(ผู้ป่วย) เช่น โรงพยาบาลสนาม  จะช่วยทำให้ลด ประหยัดงบประมาณลงได้

5. มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมความพร้อม ประเมินการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว (วัฒนธรรม กีฬา สุขภาพ ฯลฯ) เป็นรายได้ประเทศ เพื่อส่งต่อไปช่วง high Season ในปลายปี โดยเฉพาะการรักษาตลาดนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะประเทศเพี่อนบ้าน รอบบ้าน เพื่อรักษาการจ้างงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเศรษฐกิจฐานราก ต้องยอมรับรายได้การท่องเที่ยวหายไป ยังไม่กลับมา  

6. หลายประเทศชี่นชมการแก้ปัญหาโควิด พร้อมร่วมมือกับไทย สำคัญไทยต้องรักษามาตรฐานการควบคุม ดูแล โควิด-19 

7. รัฐบาลเดินหน้าจัดเก็บ big data สมบูรณ์ ทันสมัย เก็บรักษาข้อมูลคามหลักการของ กฏหมายเพื่อประโยชน์ในการบริหารประเทศ อำนวยความสะดวกประชาชน

8. บูรณาการประชาสัมพันธ์  การสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว และขอให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารแล้ว ช่วยประเมินว่า ประชาชน มีการเข้าถึงมากน้อยเพียงใด

9. ปรับพื้นที่ "สีเขียว" 77 จังหวัดทั้งประเทศ โดยกระทรวงสาธารณสุข แนะนำให้สวมหน้าอนามัยในกลุ่ม 608 และในพื้นที่แออัด  เปิดสถานบันเทิงดี่มแอลกอฮอล์ ตามกฎหมายกำหนด(02.00 น.) เคลี่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ตามปกติ จำกัดรวมกลุ่ม หากเกิน 2,000 คน ต้องแจ้งคณะกรรมการ โดยนายก เน้นย้ำ แม้ปรับพื้นที่สี ต้องเน้น 2 U คือ universal prevention และuniversal vaccination