เช็ค มาตรการ ศบค. 1 ก.ค. นี้ เดินหน้าสู่ "ความปกติใหม่"

เช็ค มาตรการ ศบค. 1 ก.ค. นี้ เดินหน้าสู่ "ความปกติใหม่"

หลังจากที่ประชุม ศบค. มีมติพิจารณาปรับพื้นที่เฝ้าระวัง (พื้นที่สีเขียว) จาก 14 จังหวัด เป็น 77 จังหวัดทั่วประเทศ ยกเลิกพื้นที่สีฟ้า และในวันที่ 1 ก.ค. นี้ ยังมีการยกเลิก ผ่อนปรน มาตรการต่างๆ เพื่อเดินหน้าสู่ "ความปกติใหม่"

วันนี้ (17 มิถุนายน) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. รายงาน สถานการณ์โควิด-19 โดยระบุว่า ขณะนี้โควิด-19 อยู่ในระยะที่ 3 ระยะขาลง (Declining) ฉะนั้น 1 ก.ค. มีโอกาสเป็น Post Pandemic ระยะหลังการระบาด ขอให้ร่วมมือกันเหมือนเดิม

 

โดยขณะนี้ 50 จังหวัดอยู่ในทิศทางลดลง มี 17 จังหวัดลดลงแล้วแต่ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กๆ ได้แก่ กทม. ภูเก็ต อุบลราชธานี ชัยนาท ตราด ยโสธร อำนาจเจริญ อุตรดิตถ์ สตูล ชลบุรี สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี เพชรบุรี สมุทรสาคร กระบี่ และพิจิตร 

 

เช็ค มาตรการ ศบค. 1 ก.ค. นี้ เดินหน้าสู่ \"ความปกติใหม่\"

 

สำหรับ ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ล่าสุด มีการพิจารณาปรับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักรและมาตรการป้องกันควบคุมโรค พื้นที่เฝ้าระวัง (พื้นที่สีเขียว) จาก 14 จังหวัด เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 65 เป็น 77 จังหวัดทั่วประเทศ และยกเลิกพื้นที่สีฟ้า (นำร่องการท่องเที่ยว) 

 

เช็ค มาตรการ ศบค. 1 ก.ค. นี้ เดินหน้าสู่ \"ความปกติใหม่\"


ยกเลิก Thailand Pass

 

ทั้งนี้ ในวันที่ 1 ก.ค. 65 ชาวต่างชาติ เข้าไทยง่ายขึ้น ดังนี้

 • ยกเลิกลงทะเบียน Thailand Pass
 • ยกเลิกคัดกรองอุณหภูมิ
 • ยกเลิกการกำหนดเงินประกัน

 

เช็ค มาตรการ ศบค. 1 ก.ค. นี้ เดินหน้าสู่ \"ความปกติใหม่\"

6 มาตรการ ผ่อนปรนถ่ายรายการ ภาพยนตร์

 

สำหรับ การผ่อนปรนถ่ายทํารายการโทรทัศน์/ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ มีทั้งหมด 6 มาตรการ เริ่ม 1 ก.ค. นี้ ได้แก่

1. ทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์

2. ปรับการเว้นระยะห่างเป็นอย่างน้อย 1 - 2 เมตร / ยกเลิกการตรวจวัดอุณหภูมิ

3. การตรวจ ATK ให้ทุกคนตรวจก่อนเข้าพื้นที่ถ่ายทําทุกครั้ง และหากถ่ายทําต่อเนื่องให้ตรวจซํ้าทุก 5-7 วัน

4. การสวมหน้ากากอนามัย

 • ผู้ปฏิบัติงานในกองถ่ายทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในพื้นที่ปฏิบัติงาน
 • ผู้ปฏิบัติงานหน้าฉาก (ผู้ประกาศข่าว พิธีกรนักแสดง แขกรับเชิญ ทุกคน) ให้ถอดเฉพาะปฏิบัติหน้าที่หน้าฉากเท่านั้น

 

เช็ค มาตรการ ศบค. 1 ก.ค. นี้ เดินหน้าสู่ \"ความปกติใหม่\"

5. กรณีผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง/ติดเชื้อทางเดินหายใจ

 • ผู้ปฏิบัติงานในกองถ่าย ให้สามารถมาปฏิบัติงานได้ตามมาตรการ
 • ผู้ปฏิบัติงานหน้าฉาก (ผู้ประกาศข่าว พิธีกรนักแสดง แขกรับเชิญ ทุกคน) ให้งดมาปฏิบัติหน้าที่

6.แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

 • การขึ้นข้อความ ก่อนเข้ารายการว่าได้ปฏิบัติตามมาตรการ
 • เน้นการใช้แฟ้มภาพ
 • สอดแทรกเนื้อหารายการที่แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามหลักการป้องกันตนเองขั้นสูงสุด (Universal Prevention) ของบุคคล ทุกคนในรายการ

 

เช็ค มาตรการ ศบค. 1 ก.ค. นี้ เดินหน้าสู่ \"ความปกติใหม่\"

 

เตรียมปลดล็อกหน้ากาก

 

อีกทั้ง เตรียมปลดล็อก "ถอดหน้ากากอนามัย" ในที่ไม่แออัด-สถานที่เปิด ทั่วประเทศ มีผลนับตั้งแต่วันที่ลงราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม หน้ากากยังมีประโยชน์ทั้งการป้องกันการแพร่เชื้อ และรับเชื้อโควิดและโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจอื่นๆ จึงควรพกหน้ากากทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน และสามารถนำมาสวมเมื่อมีความเสี่ยง

 • ประชาชนกลุ่ม 608 ที่ไม่ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ ควรสวมหน้ากากเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น  
 • ผู้ติดเชื้อ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้สวมหน้ากากตลอดเวลา เมื่อจำเป็นต้องอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น 

 

เช็ค มาตรการ ศบค. 1 ก.ค. นี้ เดินหน้าสู่ \"ความปกติใหม่\"

 

เงื่อนไขการสวมหน้ากาก

 

สำหรับ เงื่อนไขการ สวมหน้ากากอนามัย สำหรับบุคคลทั่วไปหรือผู้ใช้บริการในสถานที่ต่างๆ ดังนี้

สถานที่ภายนอกอาคาร ที่โล่งแจ้ง 

 • ให้สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น โดยไม่สามารถเว้นระยะห่าง มีความแออัด มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก หรือมีการระบายอากาศไม่ดี เช่น ขนส่งสาธารณะ ตลาด สนามกีฬา หรือสถานที่แสดงดนตรีที่มีผู้ชม ฯลฯ
 • ถอดหน้ากากอนามัยได้ในบางพื้นที่ โดยเน้นว่าอยู่ที่ความสมัครใจของแต่ละบุคคล โดยเฉพาะในที่โล่ง และนักกีฬาที่ออกกำลังกายสามารถถอดหน้ากากอนามัยได้ 

 

สถานที่ภายในอาคาร

 • ให้สวมหน้ากากอนามัย
 • สามารถ "ถอดหน้ากากอนามัย" ได้เฉพาะกรณี

- อยู่คนเดียว
- หากอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นที่ไม่ได้อาศัยอยู่ที่พำนักเดียวกัน ต้องเว้นระยะห่างได้ ไม่รวมกลุ่มแออัด และอยู่ในที่ระบายอากาศได้ดีไม่แออัด
- มีกิจกรรมที่จำเป็นต้องถอดหน้ากากอนามัย เช่น รับประทานอาหาร ออกกำลังกาย บริการบริเวณใบหน้า ศิลปะการแสดง ฯลฯ (ให้ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง เมื่อกิจกรรมนั้นเสร็จสิ้นควรสวมหน้ากากอนามัยทันที)

 

เช็ค มาตรการ ศบค. 1 ก.ค. นี้ เดินหน้าสู่ \"ความปกติใหม่\"

 

มาตรการผ่อนคลายด้านอื่นๆ ที่ผ่านการพิจารณาจาก ที่ประชุม ศบค. มีดังนี้

 • การบริโภคสุราหรือแอลกอฮอล์ในร้านอาหารในพื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่เฝ้าระวัง ให้เปิดบริการได้ตามปกติตามที่กฎหมายกำหนด
 • การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ผ่อนคลายให้การดำเนินการเป็นไปตามปกติ
 • ยกเลิกมาตรการคัดกรองอุณหภูมิในสถานที่อาคาร (อาจให้มีการคัดกรองในสถานที่เสี่ยง หรือสถานที่ที่มีการระบาดเท่านั้น)
 • การตรวจคัดกรอง ATK ให้ตรวจเฉพาะกรณีเป็นผู้ป่วยที่มีอาการทางเดินหายใจ หรือมีการรวมกลุ่มมากกว่า 2,000 คน

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์   ศิลาวงษ์