เร่งรัฐออก ก.ม. คุม หวั่น "กัญชาเสรี" ทำให้ภาพพจน์ประเทศไทยเสีย

เร่งรัฐออก ก.ม. คุม หวั่น "กัญชาเสรี" ทำให้ภาพพจน์ประเทศไทยเสีย

"หมอแหยง" เร่งรัฐออกกฎหมายควบคุม หวั่น "กัญชาเสรี" ทำให้ภาพพจน์ประเทศไทยเสีย

นายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก อดีตนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา ในฐานะประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนรักษ์โคราชและประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 9 ซึ่งเป็นกลุ่มแพทย์ที่บุกเบิกและเคลื่อนไหวกัญชาให้ถูกต้องตามกฎหมาย ให้สัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นสถานการณ์หลังถอดกัญชาออกจากยาเสพติดประเภท 5 ว่า บริบทกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาแทบจะพลิกกลับลำแบบ 360 องศา เนื่องจากก่อนวันที่ 9 มิ.ย. ข้อกฎหมายควบคุมกัญชาค่อนข้างเข้มข้นมาก 

แต่หลังจากนี้กฎหมายระบุกัญชามิใช่ยาเสพติดและมีการควบคุมสารสกัด THC มากกว่า 0.2 % ถือเป็นยาเสพติด จึงมีประชาชนสนใจเพาะปลูกกัญชาจำนวนนับล้านต้นและเปิดขายเม็ดพันธ์ขายต้นกล้ากัญชารวมทั้งจำหน่ายบ้องกันอย่างแพร่หลาย อีกไม่กี่เดือนก็จะได้เห็นภาพประเทศไทยปลูกกัญชากันถ้วนหน้าเต็มบ้านเต็มเมือง สิ่งที่เป็นห่วงคือการใช้กัญชาเพื่อสันทนาการโดยนำไปสูบอย่างเสรี ซึ่งควรมีกฎหมายควบคุมเช่นเดียวกับบุหรี่และเหล้า กรณีเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 หรือ 20 ปี ห้ามซื้อหรือจำหน่ายให้เด็ดขาด

สำหรับทัศนคติหรือข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ได้รับเกี่ยวกับผลกระทบจากกัญชา เช่นอาการแพ้หรือถึงขั้นเสียชีวิตจากการใช้กัญชาเกินปริมาณความเป็นจริงไม่มีอาการถึงขั้นนั้น หากไม่มีโรคประจำตัวที่ไม่สามารถใช้กัญชาได้มาก่อน แต่สิ่งที่น่ากังวลและเป็นห่วงคือจะเกิดภาวะ “สุขนิยม” ประชาชนใช้กัญชาผิดวิธี เกิดอาการเบื่อการทำงาน มอมเมาอยู่แต่ในบ้านอาจส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจในภาพรวมทางอ้อม และเมื่อใช้ต่อเนื่องอาจทำลายสมองหรือความคิดบางอย่างแต่ไม่ถึงกับบ้าหรือวิกลจริตเหมือนสารเสพติดต่างๆ เช่น ยาบ้า ไอซ์ โคเคน เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาอี ฯ 

เร่งรัฐออก ก.ม. คุม หวั่น "กัญชาเสรี" ทำให้ภาพพจน์ประเทศไทยเสีย

อย่างไรก็ตาม กัญชามีประโยชน์หากนำไปใช้เพื่อการแพทย์และประกอบอาหารรวมทั้ง เครื่องสำอาง ซึ่งงานวิจัยทั้งไทยและต่างประเทศยังไม่พบผลเสียต่อร่างกายและไม่มีพิษภัยมากนัก เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมกัญชาได้ควบคุมโดยองค์การอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ขอให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตัวบทกฎหมายควบคุมกัญชาอย่างถูกต้องเหมาะสมโดยเร็วที่สุด 

ทั้งนี้ บทบาทหน้าที่ของตนและคณะทำงานได้ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงสร้างการรับรู้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของกัญชาและสารสกัดจากกัญชากับภาคีเครือข่ายหรือประชาชนผู้ที่สนใจ เพื่อให้การดำเนินการไปในทิศทางที่ถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ กัญชาเสรีเพื่อประโยชน์อย่างแท้จริง