อัพศักยภาพแรงงานไทย รับความต้องการตลาดแรงงานไทยในอิสราเอล

อัพศักยภาพแรงงานไทย รับความต้องการตลาดแรงงานไทยในอิสราเอล

กรมการจัดหางาน  ติวเข้มความรู้ภาคเกษตร เตรียมความพร้อมให้แรงงานไทยก่อนเดินทางทำงานอิสราเอล “โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยตามความต้องการของตลาดแรงงานไทยในอิสราเอล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565”

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ในปี พ.ศ. 2565 กระทรวงแรงงานได้รับโควตาการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล ภายใต้โครงการความร่วมมือไทย – อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers : TIC) ทั้งสิ้น 6,800 คน รายได้ขั้นต่ำต่อเดือนก่อนหักค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 5,300 เชคเกลอิสราเอล หรือประมาณ 54,000 บาท (ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนขณะนั้น) โดยมีระยะเวลาการจ้างงานสูงสุด 5 ปี 3 เดือน จึงทำให้มีแรงงานไทยให้ความสนใจสมัครไปทำงานภาคเกษตรประเทศอิสราเอล ในโครงการ TIC จำนวนมาก

เนื่องจากเมื่อครบสัญญาจ้างและเดินทางกลับประเทศไทย แรงงานจะมีรายได้และเงินทุนกลับมายกระดับความเป็นอยู่ให้ตนเองและครอบครัว ซึ่งช่วงที่ผ่านมาพบว่ามีแรงงานไทยที่ต้องการสมัครร่วมโครงการ TIC แต่ขาดทักษะการทำงานภาคเกษตร จึงต้องมีการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยเพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทำและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานไทยในอิสราเอล

 

  • พัฒนาฝีมือแรงงานไทย ทำงานอิสราเอล

“พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมแรงงานไทยให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศมาโดยตลอด เพราะเป็นการเพิ่มโอกาส ให้แรงงานไทยมีประสบการณ์ มีงาน มีรายได้ กลับมาพัฒนาประเทศ ซึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้คือการพัฒนาศักยภาพพี่น้องแรงงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีทักษะซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในต่างประเทศ”รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

ด้านนายสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์ ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน ในฐานะโฆษกกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางาน รับข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยตามความต้องการของตลาดแรงงานไทยในอิสราเอล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แรงงานที่ผ่านการสัมภาษณ์ และอยู่ระหว่างรอการเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล มีความพร้อมในการไปทำงานและการใช้ชีวิตระหว่างทำงานได้ตลอดสัญญาจ้างงาน

 

  • จัดอบรมรุ่นที่1 เตรียมพร้อมทักษะก่อนเดินทาง

ทั้งนี้ มีการจัดอบรม รุ่นที่ 1 ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 150 คน ในระหว่างวันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2565  ณ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยผู้รับการอบรมจะได้รับความรู้ในหัวข้อ เทคโนโลยีระบบการให้น้ำพืช และการฝึกปฏิบัติภาคสนามด้านการติดตั้งและการดูแลรักษา การอารักขาพืชที่มีผลผลิตทางการเกษตร การใช้สารเคมีสำหรับการทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล

 การป้องกันตัวและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากสารเคมี และการฝึกปฏิบัติภาคสนามเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันสารเคมีและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เรียนรู้ภาษาฮิบรูและภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน รวมทั้งการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปทำงานในรัฐอิสราเอล ก่อนที่ทั้งหมดจะได้รับวุฒิบัตรหลังการฝึกอบรม