วอล์คอินฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" เข็ม 2-3-4 ฟรี สำหรับคนอายุ 70 ปีขึ้นไป เช็กเลย!

วอล์คอินฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" เข็ม 2-3-4 ฟรี สำหรับคนอายุ 70 ปีขึ้นไป เช็กเลย!

ข่าวดี! สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดวอล์คอินฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" เข็ม 2 , 3 , 4 ฟรี สำหรับผู้ที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดวอล์คอิน (Walk In) ฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" ฟรี! เข็ม 2 , เข็ม 3 และ เข็ม 4 สำหรับผู้ที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป

 

 

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดวอล์คอิน (Walk In) ให้บริการฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" เข็ม 2 , เข็ม 3 , เข็ม 4 สำหรับผู้ที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป หรือเกิดภายในปี พ.ศ. 2495 ให้บริการขนาดเต็มโดส (100 ไมโครกรัม) โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

 

เงื่อนไขการให้บริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เข็ม 2 , 3 , 4 สำหรับผู้ที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป

 

ฉีดวัคซีนเข็ม 2

 

เคยรับวัคซีนเข็มที่ 1 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565

 

ฉีดวัคซีนเข็ม 3

 

เคยรับวัคซีนซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม ครบ 2 เข็ม ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 (1 เดือน)

 

เคยรับวัคซีนโมเดอร์นา/ไฟเซอร์ ครบ 2 เข็ม ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 (ระยะห่าง 3-6 เดือน ตามความเสี่ยง)

 

ฉีดวัคซีนเข็ม 4

 

เคยรับวัคซีนโควิดเข็ม 3 ภายในวันที่ 30 มกราคม 2565 (4 เดือน)

 

 

โดยจะให้บริการ "ฉีดวัคซีน" ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ที่ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กทม. เปิดรับบัตรคิวที่ตึกราชูทิศ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. (จำกัดจำนวน 300 คน) เพื่อลดความแออัดของพื้นที่

 

คิวที่ 1 - 150 รับบริการ เวลา 09.00 - 10.00 น.

คิวที่ 151 - 300 รับบริการ เวลา 10.00 - 11.00 น.

คิวที่ 301 เป็นต้นไป จะทำนัดให้ฉีดในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2565

 

สิ่งที่ต้องนำมา

 

  • บัตรประชาชน
  • ปากกาส่วนตัว
  • ประวัติการฉีดวัคซีนโควิด-19

 

วอล์คอินฉีดวัคซีน \"โมเดอร์นา\" เข็ม 2-3-4 ฟรี สำหรับคนอายุ 70 ปีขึ้นไป เช็กเลย!