จุดเปลี่ยนการ "ดูแลสุขภาพ" อนาคต เน้น “ป้องกัน” มากกว่า “รักษา”

จุดเปลี่ยนการ "ดูแลสุขภาพ" อนาคต เน้น “ป้องกัน” มากกว่า “รักษา”

โควิด-19 ทำให้วิถีชีวิตคนเปลี่ยน ขณะเดียวกัน เทรนด์การ "ดูแลสุขภาพ" ทำให้หลายคนหันมามองเรื่องของการ "ป้องกัน" มากกว่าการ "รักษา" อุตสาหกรรมการแพทย์ จึงเริ่มเปลี่ยนตามเทรนด์ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนไป

ผศ.นพ.วีรยะ เภาเจริญ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บังคับให้วิถีชีวิตคนยุคใหม่เปลี่ยนแปลงไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทุกคนหันมาให้ความสำคัญกับการป้องกัน และเน้นการดูแลสุขภาพในระยะยาวมากกว่าการเข้ามาพบแพทย์เพื่อรักษาโรคที่โรงพยาบาล แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มความวิตกกังวล กลัวโรคระบาด และไม่อยากเจ็บป่วย

 

ส่งผลให้คนหันมาสนใจค้นหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรมการแพทย์สมัยใหม่ ที่เข้ามามีบทบาทในการตรวจเช็คปัจจัยเสี่ยง ช่วยวินิจฉัย และรักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ ตรงจุด ไม่เสียเวลาในการพักฟื้น รวมไปถึงความต้องการเป็น Customer Centric มากขึ้นอีกด้วย

 

ศูนย์เฉพาะทาง การแพทย์แห่งอนาคต

 

เพื่อตอบโจทย์เทรนด์คนรักสุขภาพยุคใหม่ โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ได้วางแผนด้านก่อสร้าง รีโนเวทศูนย์เฉพาะทาง การนำเข้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแพทย์แห่งอนาคต การคัดสรรทีมอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตลอดจนร่วมพัฒนาระบบ TeleCare ปรึกษาปัญหาสุขภาพออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ระบบ HealthUp Application ตลอดจน Medicine Delivery บริการจัดส่งยาถึงบ้าน ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับยาตามที่แพทย์สั่งในเวลารวดเร็ว รวมไปถึงยกระดับมาตรฐานการบริการ การออกแบบโปรแกรมดูแลสุขภาพที่เหมาะสมเฉพาะบุคคล โดยการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ชีวิต เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมสุขภาพดีอย่างยั่งยืน 

 

จุดเปลี่ยนการ "ดูแลสุขภาพ" อนาคต เน้น “ป้องกัน” มากกว่า “รักษา”

นอกจากนี้ โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ได้ต่อยอดชูความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสู่ความเป็น The Expert Healthcare พร้อมตอกย้ำประสบการณ์ทางการแพทย์ จาก 3 ศูนย์ ประกอบด้วย

 

สถาบันกระดูกและข้อ Paolo Orthopedic Institute

เชี่ยวชาญการรักษาโรคกระดูกสันหลัง โดยศัลยแพทย์เฉพาะทางการผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังด้วยกล้อง Endoscope ซึ่งเป็นศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไม่กี่ท่านของประเทศไทย กว่า 14 ปีแห่งประสบการณ์ผ่าตัดผ่านกล้อง ให้กับชาวไทยและต่างชาติ มากกว่า 1,000 ราย นอกจากช่วยรักษาอาการปวดหลังอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังช่วยแก้ปัญหากรณีเคยเข้ารับการผ่าตัด แต่ยังประสบปัญหาเดิมๆ ได้อย่างตรงจุด นับเป็นเทคนิคการรักษาที่ตอบโจทย์กับวิถีชีวิตในยุคปัจจุบัน

 

ศูนย์ทันตกรรมและรากเทียมดิจิทัล Paolo Digital Dental Center

ได้มีการนำเทคโนโลยีระบบดิจิทัล เข้ามาช่วยในงานทันตกรรม สร้างประสบการณ์เพื่อการรักษาที่แม่นยำ รวดเร็วแก่ผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะความสนใจเข้ารับบริการด้านทันตกรรมความงาม ครอบคลุมบริการศัลยกรรมปรับแต่งโครงหน้า โดยมี ผศ.ดร.นพ.ทพ.ชาญชาย วงศ์ชื่นสุนทร ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมปรับแต่งโครงหน้า ระดับแนวหน้าของประเทศไทย มากด้วยประสบการณ์ผ่าตัดปรับแต่งโครงหน้าให้กับชาวไทย และต่างชาติ มากว่า 1,500 ราย

 

มุ่งเน้นออกแบบรอยยิ้มที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว นอกเหนือจากการแก้ไขสัดส่วนโครงหน้า ทำให้ชาวต่างชาตินิยมเดินทางเข้ามารับการผ่าตัดสร้างรายได้เข้าประเทศ รวมไปถึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายการเดินทางของคนไทย ที่ไม่ต้องบินไปผ่าตัดไกลถึงต่างประเทศ

ศูนย์ศัลยกรรมผ่าตัดผ่านกล้องขั้นสูง Advanced Laparoscopic Surgery Center

ซึ่งเป็นหนึ่งความเชี่ยวชาญเพื่อส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้ป่วย โดยนำเทคโนโลยีขั้นสูงของการผ่าตัด เข้ามารักษาโรคที่ยาก และมีความซับซ้อน อาทิ มะเร็งตับ มะเร็งลำไส้ ไส้ติ่งอักเสบ ด้วยกล้อง Laparoscopic เข้ามาช่วยผ่าตัดรักษา ให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วขึ้น รวมไปถึงลดการเสียเลือด หรือภาวะแทรกซ้อนในการผ่าตัด

 

ซึ่งปี 2565 นี้ ยังได้นำการผ่าผัดผ่านกล้องเข้ามาใช้รักษาโรคอ้วน ที่นับเป็นปัจจัยหลักนำไปสู่โรคเรื้อรังอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวของผู้ป่วยตามมา ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สุเทพ อุดมแสวงทรัพย์ อดีตนายกสมาคมศัลยศาสตร์ด้วยกล้องแห่งเอเชีย Endoscopic and Laparoscopic Surgeons of Asia ELSA เข้ามาเป็นที่ปรึกษา เพื่อยกระดับการผ่าตัดผ่านกล้อง สร้างมาตรฐานการรักษาเทียบเท่าระดับสากล

 

 

 

พิสูจน์อักษร  โดย....สุรีย์   ศิลาวงษ์