อบต.วังทอง บูรณาการงบ กปท. หนุนนวัตกรรม "ผ้าอ้อมผู้ใหญ่" ซักได้

อบต.วังทอง บูรณาการงบ กปท. หนุนนวัตกรรม "ผ้าอ้อมผู้ใหญ่" ซักได้

อบต.วังทอง จ.พิษณุโลก บูรณาการงบ “กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น” ปี 65 หนุน นวัตรกรรม "ผ้าอ้อมผู้ใหญ่" ซักได้ เพื่อผู้ป่วยที่มีปัญหาการขับถ่าย สอดคล้องกับสิทธิประโยชน์ผ้าอ้อมผู้ใหญ่-แผ่นรองซับการขับถ่ายผู้สูงอายุ ช่วยผู้ป่วยประหยัดเงินปีละ 15,512 บาท

เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2565 ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พร้อมด้วย ทพ.สันติ ศิริวัฒนไพศาล ผอ.สปสช.เขต 2 พิษณุโลก ลงพื้นที่เยี่ยมชม “นวัตกรรมผ้าอ้อมผู้ใหญ่ซักได้ สิ่งประดิษฐ์ที่ถูกคิดผู้ป่วยติดเตียง-ติดบ้าน” ซึ่งเป็นการดำเนินงานของโรงพยาบาลวังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โดยบูรณาการงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ (กปท.) เพื่อแจกผ้าอ้อมผู้ใหญ่แบบซักได้ให้ผู้สูงอายุทั้งอำเภอที่มีปัญหาการขับถ่าย กลั้นอุจจาระ-ปัสสาวะไม่ได้ สอดคล้องกับที่ สปสช. เพิ่มสิทธิประโยชน์ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และแผ่นรองซับการขับถ่ายแก่ ผู้สูงอายุ ตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2565 ที่ผ่านมา

 

นายสมพร ทัดแพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง กล่าวว่า อบต.วังทองเป็นสังคมสูงอายุ ในปี 2565 มีกลุ่มผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ที่มีความจำเป็นต้องใช้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ทั้งหมด 26 ราย ก่อนหน้านี้ทางโรงพยาบาลมีกองทุนระยะยาวสำหรับ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care : LTC) Care Plan 6,000 บาท/คน สำหรับจัดซื้อของอุปโภคบริโภค รวมถึงผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แต่ผู้ป่วยบางรายก็ยังไม่พอใช้ ทำให้ครอบครัวก็ต้องซื้อเพิ่ม แต่พอมีการเพิ่มสิทธิผ้าอ้อมผู้ใหญ่ที่เจาะจงเข้ามา โดยนำงบ กปท. มาใช้ ก็สามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้มากขึ้น

 

อบต.วังทอง บูรณาการงบ กปท. หนุนนวัตกรรม "ผ้าอ้อมผู้ใหญ่" ซักได้

ด้าน ทพ.อรรถพร กล่าวว่า ในส่วนของโรงพยาบาลวังทอง ถือเป็นหน่วยบริการที่มีความโดดเด่นเรื่องนี้ โดยช่วงปี 2560-2562 ทางโรงพยาบาลได้นำปัญหาของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ที่มีปัญหากลั้นอุจจาระ-ปัสสาวะไม่ได้ มาเป็นโจทย์ในการพัฒนาและตัดเย็บผ้าอ้อมผู้ใหญ่ที่สามารถซักและกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งเมื่อเทียบกับผ้าอ้อมใช้แล้วทิ้ง สามารถช่วยประหยัดเงินค่าใช้จ่ายได้ถึง 15,512 บาท/ปี และการที่ สปสช. เพิ่มสิทธิประโยชน์ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และ แผ่นรองซับการขับถ่าย ก็ทำให้การดำเนินงานดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ อ.วังทอง ตลอดจนพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศสามารถดูแลได้อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

 

“นวัตกรรมผ้าอ้อมผู้ใหญ่ที่ทางโรงพยาบาลวังทองพัฒนาขึ้นก็อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถใช้งบประมาณจาก กปท. ในการจัดซื้อได้ รวมทั้งผ้าอ้อมหรือแผ่นรองซับที่ผลิตโดยวิสาหกิจชุมชนอื่นๆ หากมีคุณภาพเป็นไปตามข้อแนะนำของกรมอนามัยก็สามารถนำมาใช้ได้เช่นกัน” ทพ.อรรถพร กล่าว

 

นางไพลิน ตั้งศรวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวมโรงพยาบาลวังทอง กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของการทำผ้าอ้อมผู้ใหญ่ซักได้ เริ่มจากการได้พูดคุยกับครอบครัวญาติผู้ป่วย เล่าว่าทางบ้านมีค่าใช้จ่ายกับผ้าอ้อมผู้ใหญ่เดือนหนึ่งค่อนข้างมาก ทำให้ตนนึกถึงตอนเลี้ยงลูกที่ใช้ผ้าอ้อมห่อเด็กและนำมาซักได้ ดังนั้นถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็น่าจะใช้ได้เช่นกัน จึงได้ร่วมมือกับช่างเย็บผ้าในพื้นที่ร่วมปรึกษาการทำผ้าอ้อม เลือกผ้าที่มีความซึมซับได้ดี และไม่ระคายเคืองผิว แจกให้กับผู้ป่วย 3 ชุด/คน

ทั้งนี้ ตัวกางเกงออกแบบมาให้สวมใส่ง่าย ปรับสายได้ตามความต้องการ ภายในหนึ่งวันเปลี่ยน 2-3 ชิ้น ขึ้นอยู่กับปริมาณการขับถ่ายของผู้ป่วยแต่ละราย และใช้ได้นานกว่า 3 ปี

 

“ผู้ป่วยหลายรายที่ได้ใช้มีความพึงพอใจ ครอบครัวก็สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายไปได้เยอะ ทั้งยังทำความสะอาดง่าย ซักได้ทั้งเครื่องซักผ้าและซักด้วยมือ และลดปัญหาการทิ้งขยะไม่เป็นที่” นางไพลิน กล่าว

 

ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330 หรือช่องทางระบบออนไลน์ทั้งไลน์ สปสช. ไลน์ไอดี @nhso หรือ คลิก และ Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ