ผู้ประกันตน ม.33 ออกจากงาน อย่าลืมสมัคร ม.39 รักษาสิทธิ์ "ประกันสังคม"

ผู้ประกันตน ม.33 ออกจากงาน อย่าลืมสมัคร ม.39 รักษาสิทธิ์ "ประกันสังคม"

ต้องรู้! ผู้ประกันตนมาตรา 33 ออกจากงาน อย่าลืมสมัคร "ประกันสังคม" มาตรา 39 www.sso.go.th เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์

สำนักงานประกันสังคม ผู้ประกันตน ม.33 ที่ลาออกจากงาน แต่ยังอยากรักษาสิทธิ์ "ประกันสังคม" ต้องรีบสมัคร ม.39 เพียง 432 บาท/เดือน โดยล่าสุด กระทรวงแรงงาน ได้กำหนดมาตรการลดเงินสมทบ "ประกันสังคม" ทั้งในส่วนของนายจ้าง และ ผู้ประกันตนทุกมาตรา ม.33, ม.39 และ ม.40 เพื่อประโยชน์แก่พี่น้องประชาชน เป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน 1 พฤษภาคม – กรกฎาคม 2565

โดย ผู้ประกันตนมาตรา 39 เหลือส่งเงินสมทบเดือนละ 91 บาท (ตั้งแต่เดือน พ.ค. – ก.ค. 2565)

คุณสมบัติของผู้สมัคร ม.39

  • เคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33
  • นำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน
  • ออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ลาออกจากงาน
  • ต้องไม่เป็นผู้รับประโยชน์ทดแทน กรณีทุพพลภาพจากกองทุนประกันสังคม

ผู้ประกันตน ม.33 ออกจากงาน อย่าลืมสมัคร ม.39 รักษาสิทธิ์ "ประกันสังคม"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ผู้ประกันตน ม.33 ลาออกจากงาน แล้วสมัคร ม.39 เพื่อรักษาสิทธิ์ "ประกันสังคม" สามารถรับความคุ้มครอง 6 กรณี ดังนี้

  • กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
  • กรณีคลอดบุตร
  • กรณีทุพพลภาพ
  • กรณีเสียชีวิต
  • กรณีสงเคราะห์บุตร
  • กรณีชราภาพ

ผู้ประกันตน ม.33 ออกจากงาน อย่าลืมสมัคร ม.39 รักษาสิทธิ์ "ประกันสังคม"

อย่างไรก็ตาม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "ประกันสังคม" ได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง.

ผู้ประกันตน ม.33 ออกจากงาน อย่าลืมสมัคร ม.39 รักษาสิทธิ์ "ประกันสังคม"