ประกันสังคม แจ้งผู้ประกันตน ม.33 ออกจากงาน สมัคร ม.39 รักษาสิทธิประโยชน์

ประกันสังคม แจ้งผู้ประกันตน ม.33 ออกจากงาน สมัคร ม.39 รักษาสิทธิประโยชน์

อัปเดตความเคลื่อนไหวความคืบหน้า "ประกันสังคม" แจ้งผู้ประกันตน ม.33 ออกจากงาน สมัคร ม.39 รักษาสิทธิประโยชน์ เช็กเลย

วันนี้ยังคงติดตาม อัปเดตความเคลื่อนไหว ความคืบหน้า "ประกันสังคม" แจ้งผู้ประกันตน ม.33 ออกจากงาน สมัคร ม.39 รักษาสิทธิประโยชน์ เช็กเลย

ผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ลาออกจากงาน แต่ยังอยากรักษาสิทธิ์ประกันสังคม สมัคร มาตรา 39 เพียง 432 บาท/เดือน 

  • ปรับลดอัตราเงินสมทบ 

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 65
ผู้ประกันตน มาตรา 39 
 ส่งเงินสมทบ 91 บาท/เดือน 
เป็นระยะเวลา 3 เดือน (ตั้งแต่เดือนพ.ค. – ก.ค. 2565)
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร     
- เคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33
นำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน
และออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ลาออกจากงาน     
- ต้องไม่เป็นผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพจากกองทุนประกันสังคม 

รับความคุ้มครอง 6 กรณี 
กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
กรณีคลอดบุตร
กรณีทุพพลภาพ
กรณีเสียชีวิต
กรณีสงเคราะห์บุตร
กรณีชราภาพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคม หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง