"กระทรวง พม." ชูทำงานแบบบูรณาการ ยกระดับสวัสดิการ ดูแลทุกช่วงวัย

"กระทรวง พม." ชูทำงานแบบบูรณาการ ยกระดับสวัสดิการ ดูแลทุกช่วงวัย

"รมว.พม." ชูการทำงานแบบบูรณาการ เพื่อคุณภาพชีวิตยุคใหม่ ดูแลทุกวัย ทำระบบ One Stop Service สำหรับคนพิการ ดูแลเด็กตั้งครรภ์ไม่พร้อม ยกระดับสวัสดิการ เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม

วันนี้ (20 พ.ค. 65) เวลา 13.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ร่วมเสวนาในหัวข้อ "คุณภาพชีวิตยุคใหม่ ดูแลทุกวัย ยกระดับสวัสดิการ" ในงาน "Better Thailand Open Dialogue ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม" โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐบนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ร่วมเสวนา ณ ห้องประชุมรอยัล พารากอน ฮอลล์ห้างสรรพสินค้า สยามพารากอน


นายจุติ กล่าวว่า รัฐบาลทำงานแบบบูรณาการ ซึ่งกระทรวง พม. ทำงานเพียงหน่วยงานเดียวย่อมไม่สำเร็จ เราจำเป็นต้องทำงานร่วมกับกระทรวงอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลสำเร็จ จากสถานการณ์โควิด - 19 จะเห็นเป็นตัวอย่าง โดยนายกรัฐมนตรีได้ประกาศว่าจะรักษาชีวิตของคนไทย และป้องกันไม่ให้คนไทยเจ็บป่วย

 

"กระทรวง พม." ชูทำงานแบบบูรณาการ ยกระดับสวัสดิการ ดูแลทุกช่วงวัย

"ซึ่งสิ่งที่เห็นคือ นอกจากความร่วมมือของประชาชนแล้ว ทุกกระทรวงได้ร่วมมือช่วยกันทำงาน และเราโชคดีที่มีฐานการแพทย์ที่เข้มแข็งและครอบคลุมทั่วถึง เพื่อที่ดูแลคนไทยทั้งประเทศ รวมทั้ง อสม. คอยดูแลประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ ประชาชนคือสิ่งสำคัญที่สุด ทุกกระทรวงจึงมีการบูรณาการที่ดี ซึ่งเกิดจากการดำเนินงานของรัฐบาล" 

 

One Stop Service สำหรับคนพิการ

 

นายจุติ กล่าวต่อไปว่า กระทรวง พม. ได้จัดบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop Service สำหรับคนพิการ ซึ่งมีอยู่กว่า 2 ล้านคนทั่วประเทศ เนื่องจากทราบว่ามีปัญหามาก  โดยบูรณาการร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข และ กระทรวงมหาดไทย เพื่อช่วยทำบัตรประจำตัวคนพิการ ในขณะเดียวกันประเทศไทยมีปัญหาเรื่องแม่เลี้ยงเดี่ยวจำนวนมาก

 

ดูแลเด็กตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 

ขณะที่ ประเทศไทยมีปัญหาแม่เลี้ยงเดี่ยวจำนวนมาก จากจำนวน 27 ล้านครัวเรือน มี 20% ที่เป็นปัญหาแม่เลี้ยงเดี่ยว กระทรวง พม. จึงได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ในการดูแลเด็กที่มีปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยที่ไม่พร้อม รวมไปถึงกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงแรงงาน ในการช่วยกันดูแลและหางานทำ เพื่อให้เด็กมีอนาคตต่อไป ซึ่งเด็กเหล่านี้ต้องได้รับคำแนะนำ เพราะยังไม่มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิต หากเราไม่ได้บูรณการร่วมกัน สิ่งเหล่านี้ย่อมจะเกิดขึ้นไม่ได้

สร้างความมั่นคงที่อยู่อาศัย 

 

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย 2 ปีที่ผ่านมา กระทรวง พม. ได้ดำเนินโครงการบ้านเคหะสุขประชา สำหรับผู้มีรายได้น้อย เป็นบ้านเช่าราคาถูก เริ่มต้น 999 บาทต่อเดือน ซึ่งเป็นค่าเช่าที่ต่ำกว่าท้องตลาด 40 เปอร์เซ็นต์ โดยมีแนวคิดที่เปลี่ยนจากการทำกำไรเชิงพาณิชย์เป็นกำไรเชิงสังคม

 

ส่วนความมั่นคงด้านอาชีพ กระทรวง พม. ได้สร้างอาชีพใหม่หลังโควิด - 19 อาทิ อาชีพเชฟอาหารไทยและบัตเลอร์ (Butler) ซึ่งเป็นอาชีพที่สามารถต้อนรับชาวต่างประเทศได้ 

 

"กระทรวง พม." ชูทำงานแบบบูรณาการ ยกระดับสวัสดิการ ดูแลทุกช่วงวัย