กรมอนามัยเผยผลกระทบ เรียนออนไลน์ ต่อเด็ก

กรมอนามัยเผยผลกระทบ เรียนออนไลน์ ต่อเด็ก

เรียนออนไลน์ เด็กขาดปฏิสัมพันธ์ ไม่ได้เรียนรู้จากการลงมือทำ ขาดการทำงานเป็นทีม ทำพัฒนาการเด็กถดถอย กระทบหลากหลายมิติ

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงผลกระทบพัฒนาการเด็กจากการเรียนออนไลน์ช่วงที่ผ่านมาว่า ตามปกติจะมีการประเมินพัฒนาการเด็กด้วยแบบคัดกรอง DSPM เป็นประจำทุกเดือน โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จะให้ผู้ปกครองประเมิน หรือให้เจ้าหน้าที่เข้าไปประเมิน ก้จะมีรายงานภายใต้ระบบอยู่แล้ว ซึ่งในช่วงโควิดที่มีผลกระทบเรื่องการเรียนการสอน เน้นมาเรียนผ่านระบบออนไลน์นั้น เมื่อเอาผลการประเมินพัฒนาการในช่วงนี้มาดู ก็จะพบว่ามีพัฒนาที่ลดลง

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงผลกระทบพัฒนาการเด็กจากการเรียนออนไลน์ช่วงที่ผ่านมาว่า ตามปกติจะมีการประเมินพัฒนาการเด็กด้วยแบบคัดกรอง DSPM เป็นประจำทุกเดือน โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จะให้ผู้ปกครองประเมิน หรือให้เจ้าหน้าที่เข้าไปประเมิน ก้จะมีรายงานภายใต้ระบบอยู่แล้ว ซึ่งในช่วงโควิดที่มีผลกระทบเรื่องการเรียนการสอน เน้นมาเรียนผ่านระบบออนไลน์นั้น เมื่อเอาผลการประเมินพัฒนาการในช่วงนี้มาดู ก็จะพบว่ามีพัฒนาที่ลดลง

นพ.สุวรรณชัย กล่าวด้วยว่า การเปิดเรียนออนไซต์จะช่วยเพิ่มพัฒนาการและปฏิสัมพันธ์ เป็นโอกาสอันดีในการรีบกระตุ้นพัฒนาการเด็กให้กลับคืนมา ซึ่งเราเห็นความสำคัญของเรื่องนี้ อย่างขนาดเด็กที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง หากได้รับวัคซีนครบเราก็มีวิธีจัดการมากกว่าเอาเด็กไปกักเฉยๆ เพราะสามารถจัดการให้เขามาเรียน แต่ต้องจัดการไม่ใช่มาเรียนปนเหมือนนักเรียนปกติ จะสังเกตว่าแนวทางมันปรับเปลี่ยนไปให้สอดคล้องสถานการณ์ โดยเราคำนึงถึงประโยชน์ของเด็กเป็นสำคัญ

"เมื่อชั่งน้ำหนักระหว่างการนำเด็กไปเก็บที่บ้านหรือเด็กไม่มีปฏิสัมพันธ์ เด็กไม่ได้เรียนหนังสือ เชื่อว่าความสูญเสียโอกาสของเด็กหรือความสูญเสียของเด็กที่จะเติบโต ทั้งการเจริญเติบโตและพัฒนาการ ตอนนี้ขอเรียกว่าต้นทุนมากกว่าความรุนแรงหรือสถานการณ์ของโรคแล้ว เราต้องอยู่ให้ได้กับโควิด ซึ่งจริงๆ มีโรคติดเชื้อทางเดินหายใจมากมายในกลุ่มเด็ก และทำให้เด็กเสียชีวิตจากปอดบวมหรือโรคแทรกซ้อนอื่นๆ เรายังอยู่กับเขาได้ โควิดก็ควรจะอยู่กันได้" นพ.สุวรรณชัยกล่าว

นพ.สุวรรณชัย กล่าวอีกว่า สถานการณ์โควิด 19 ดีขึ้นตามลำดับ มีการฉีดวัคซีนมากขึ้น ทำให้ผู้ติดเชื้อมีความรุนแรงลดลง และเมื่ออาการไม่รุนแรงโอกาสแพร่เชื้อก็ลดลง และส่วนใหญ่ติดเชื้อไม่มีอาการ แต่ย้ำว่าการ์ดอย่าตก แม้จะอยู่ร่วมกันได้กับโควิด แต่ไม่ได้หมายความว่าประมาท หลายคนคิดว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็ใช้ชีวิตตามปกติ ขอเรียนว่าเรื่องพวกนี้คงต้องจับตาและเฝ้าระวังอีกนานพอสมควร แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องไปติดกับกับสถานการณ์ในอดีต เช่น เชื้อเดลตาที่มีความรุนแรงสูง หรือการระบาดช่วงที่จำนวนเยอะกระจายหลายพื้นที่ ซึ่งตอนนี้สถานการณ์คลี่คลายตามลำดับ แต่ไม่ได้เป็นเหตุให้ประมาทเกินไป