คำแนะนำฉีดวัคซีนโควิด-19 "โคโวแวกซ์-โมเดอร์นา" ในเด็ก

คำแนะนำฉีดวัคซีนโควิด-19  "โคโวแวกซ์-โมเดอร์นา" ในเด็ก

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯ ออกคำแนะนำฉีดวัคซีนโควิด-19  “โคโวแวกซ์-โมเดอร์นา”ในกลุ่มเด็ก หลังอย.อนุมัติให้ใช้ได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2565 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ออกคำแนะนำการฉีดวัคนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับเด็ก และวัยรุ่น (ฉบับที่ 6)  การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับเด็กอายุ 5-<12 ปี และวัยรุ่นอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ระบุว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนแบบ on-site ทุกโรงเรียนแบบเต็มรูปแบบ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในเด็กนักเรียนทุกคนที่เข้าข่ายรับวัคซีนได้ ตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ครบ

ตามคำแนะนำและครอบคลุมทั่วถึง รวมทั้งบุคคลในครอบครัวและชุมชน ถือเป็นมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
        ร่วมกับเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้อนุมัติวัคซีนชนิดใหม่ ได้แก่ COVOVAX สำหรับเด็ก และขยายอายุความครอบคลุมของวัคซีน Moderna เพื่อ ป้องกันโรคโควิด-19 ในเด็กเพิ่มเติม โดย COVOVAX ให้ใช้ในกลุ่ม 12-17 ปี ขนาด 5 ไมโครกรัม ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ   2 ครั้ง ห่างกัน 3 สัปดาห์

      และวัคซีนModerna  ให้ใช้ในกลุ่ม 6-11 ปี  ขนาด 50 ไมโครกรัม(0.25 มล. ขนาดครึ่งหนึ่งของวัคซีนรูปแบบเดียวกับที่ใช้ในผู้ใหญ่) ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 2 ครั้ง ห่างกัน 4 สัปดาห์

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์จึงมีคำแนะนำใหม่เพิ่ม ดังนี้

-พิจารณาใช้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด Protein-based COVOVAX เป็นวัคซีนทางเลือกสำหรับฉีดเป็น primary series ในเด็กอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป โดยแนะนำให้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 2 เข็ม ห่างกัน 3 สัปดาห์

-ในเด็กที่มีผลข้างเคียงรุนแรงภายหลังการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA เช่น กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ หรือปฏิกิริยาแพ้อย่างรุนแรง พิจารณาใช้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด Protein-based COVOVAX ในเด็กอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป โดยใช้ใน primary series หรือเป็น booster dose

- พิจารณาใช้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA Moderna ในเด็กและวัยรุ่นอายุตั้งแต่ 6 ปี-11 ปี เป็นวัคซีนทางเลือก โดยแนะนำให้ฉีด 50 ไมโครกรัม (0.25 มล.) เข้ากล้ามเนื้อ 2 เข็ม โดยแนะนำเว้น ระยะห่าง 8-12 สัปดาห์ ซึ่งจะทำให้การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันการสูงกว่าและผลข้างเคียงต่ำกว่าการฉีด ระยะห่าง 4 สัปดาห์ ซึ่งเป็นระยะห่างสั้นที่สุด

-สำหรับเด็กเล็กอายุน้อยกว่า 5 ปี ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้ใช้ได้ในอายุดังกล่าว จึงต้องเน้นการใช้มาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 อื่นอย่างเคร่งครัด

-พิจารณาใช้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด Protein-based COVOVAX เป็นวัคซีนทางเลือกสำหรับฉีดเป็น primary series ในเด็กอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป โดยแนะนำให้ฉีด 5 ไมโครกรัมของ SARS-CoV-2 spike (0.5 มล.) เข้ากล้ามเนื้อ 2 เข็ม ห่างกัน 3 สัปดาห์