ชงศบค.20พ.ค. เปิดสถานบันเทิง จังหวัดพื้นที่สีเขียว

ชงศบค.20พ.ค. เปิดสถานบันเทิง จังหวัดพื้นที่สีเขียว

สธ.ชงศบค.20 พ.ค.นี้  เปิดผับ บาร์ คาราโอเกะ จังหวัดพื้นที่สีเขียว  ขณะที่ 8 สมาคมยื่นรัฐเสนอ 7 ประเด็น ขอเปิดบริการระยะแรก 1 มิ.ย. 2565

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2565 แหล่งข่าวในกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น แต่ก็ยังไม่ควรประมาท โดยเมื่อวันที่ 17 พ.ค.ที่ผ่านมา ทางกระทรวงสาธารณสุข(สธ.)มีการหารือกันเกี่ยวกับการดูแลถานการณ์ เบื้องต้นอยู่ระหว่างการพิจารณาการปรับพื้นที่สีใหม่ เป็นไปในทางบวก

       “จะมีการปรับพื้นที่สีเขียว ที่จะอนุญาตให้เปิดผับ บาร์ คาราโอเกะได้ แต่จะเป็นพื้นที่ไหนบ้าง และมีกี่พื้นที่นั้น ยังไม่แน่นอน ยังอยู่ในการพิจารณากัน ทั้งนี้จะเสนอเข้าที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) ในวันที่ 20 พ.ค.นี้” แหล่งข่าวกล่าว

   8 สมาคมยื่นรัฐขอเปิดเริ่ม 1 มิ.ย.2565

         8 สมาคม ประกอบด้วย สมาคมผู้ประกอบธุรกิจถนนข้าวสาร, สมาคมอุตสาหกรรมบันเทิงและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา, สมาคมผู้ประกอบการร้านอาหาร, สมาคมการค้าธุรกิจร้านอาหาร,กลุ่มผู้ประกอบการสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ, สมาคมการค้าธุรกิจร้านอาหารกลางคืน, สมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย, สมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, สมาคมบาร์เทนเดอร์ไทย ได้จัดทำข้อเสนอต่อรัฐบาลและหาทางออกร่วมกัน เพื่อฟื้นฟูธุรกิจและส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันการท่องเที่ยว  รวม 7 ประเด็น ได้แก่

  1. ยืนยันการประกาศให้โควิดเป็นโรคประจำถิ่นทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.นี้ พร้อมเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ โดยพิจารณายกเลิกมาตรการลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass

 2. เตรียมความพร้อมการเปิดประเทศ โดยบูรณาการการใช้กฎหมายปกติอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. อนุญาตให้เปิดกิจการสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ที่ได้รับรองมาตรฐาน SHA Plus หรือ Thai Stop COVID 2 Plus และผ่านการตรวจประเมินแบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ 

  • ระยะทดลอง ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2565 เฉพาะในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว 
  • เปิดดำเนินการทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2565 เป็นต้นไป

4. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอนุญาตให้เปิดกิจการสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ที่ได้รับรองมาตรฐาน SHA Plus หรือ Thai Stop COVID 2 Plus

5. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยความร่วมมือกับผู้ประกอบการและองค์กรภาคประชาชนในแต่ละจังหวัด บูรณาการ การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนตระหนักรู้ และปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขและป้องกันโรคอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการการ์ดตก

6. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่คลุมเครือไม่ชัดเจน ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน เป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และสร้างภาระเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบธุรกิจอย่างเกินพอดี

และ7.ส่งเสริมบทบาทของผู้ประกอบการและบูรณาการด้านความร่วมกันในการขับเคลื่อนความรับผิดชอบต่อสังคม และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
        ผู้สื่อข่าวรายงาน ในประชุมศบค.เมื่อวันที่ 22 เม.ย.2565 เห็นชอบให้มีการกำหนดพื้นที่สีจังหวัด เป็น 2 สี คือ พื้นที่สีเหลือง พื้นที่เฝ้าระวังสูง 65 จังหวัด ประกอบด้วย กาฬสินธุ์ กําแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย ตรัง ตราด ตาก นครนายก นครปฐม นครพนม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นราธิวาส น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี ปัตตานี  พระนครศรีอยุธยา พะเยา พัทลุง พิจิตร

        พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน  ยโสธร ยะลา ร้อยเอ็ด ระนอง ราชบุรี ลพบุรี ลําปาง ลําพูน เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สตูล สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลําภู อ่างทอง อํานาจเจริญ อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุทัยธานี และ อุบลราชธานี

         และสีฟ้า 12 จังหวัด พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร กระบี่ กาญจนบุรี ชลบุรี เชียงใหม่ นนทบุรี ปทุมธานี พังงา เพชรบุรี ภูเก็ต ระยอง และ สงขลา
       มาตรการสำหรับ พื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้ไม่เกิน  24.00 น. และต้องเป็นร้านอาหารที่ผ่าน  SHA+ หรือ  Thai Stop COVID 2 Plus เท่านั้น และตามมาตรการ COVID free setting