ส่องเหตุผล ผู้ปกครอง ทำไมไม่ให้ลูก "ฉีดวัคซีนโควิด"

ส่องเหตุผล ผู้ปกครอง ทำไมไม่ให้ลูก "ฉีดวัคซีนโควิด"

"กรมอนามัย" กระทรวงสาธารณสุข เผยผล "อนามัยโพล" เรื่อง “ความมั่นใจของผู้ปกครอง ต่อการฉีดวัคซีนในเด็กอายุ 5 - 11 ปี” พบสาเหตุที่ทำให้ผู้ปกครองไม่พาเด็กเข้ารับการ "ฉีดวัคซีนโควิด" เพราะยังมีความกังวลว่าเด็กอาจมีอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กที่ยังคงต้องเฝ้าระวังและป้องกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงของการเปิดภาคเรียนแบบ On-Site ทุกชั้นเรียน เด็กควรได้รับวัคซีนเพื่อลดความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อ

 

แต่จากผลการสำรวจอนามัยโพลเรื่อง “ความมั่นใจของผู้ปกครองต่อการฉีดวัคซีนในเด็กอายุ 5 - 11 ปี” ระหว่างวันที่ 22 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2565 พบว่า ตอนนี้เด็กอายุ 5 - 11 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้ว และจะฉีดให้ครบ ร้อยละ 54.1 และยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเลย ร้อยละ 28.7

 

77.2% กังวลผลข้างเคียง 

 

โดยเหตุผล ที่ทำให้กลุ่มผู้ปกครองไม่พาเด็กเข้ารับการฉีดวัคซีน คือ ยังมีความกังวลว่าเด็กอาจมีอาการไม่พึงประสงค์ ที่รุนแรง ร้อยละ 77.2 และไม่มั่นใจในประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของวัคซีน ร้อยละ 55.3 รวมทั้ง ยังกังวลว่าเด็กที่ไม่แข็งแรงหรือมีโรคประจำตัว อาจได้รับผลกระทบที่รุนแรงจากวัคซีน ร้อยละ 37

ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนในเด็กอายุ 5 - 11 ปี สามารถสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรง และเสียชีวิตในเด็กได้ รวมทั้งการกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาที่โรงเรียน จึงขอให้ผู้ปกครองมั่นใจ ในความปลอดภัยของการฉีดวัคซีน โดยการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนในเด็ก ควรให้เด็กกินอาหาร    

 

หากเด็กมีอาการป่วย มีไข้ ร่างกายอ่อนเพลีย ควรรักษาอาการให้หายจนกว่าจะเป็นปกติก่อน และสำหรับ เด็กที่มีโรคประจำตัวรุนแรง อาการยังไม่คงที่ ควรเข้ารับการประเมินอาการจากแพทย์ประจำตัว ก่อนเข้ารับการฉีด อาการที่พบได้หลังฉีดวัคซีนไฟเซอร์ คือ ปวด บวม แดง เฉพาะที่ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย เป็นไข้

 

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องสังเกตอาการหลังการฉีดอย่างน้อย 30 นาที ในสถานที่ฉีดวัคซีน ซึ่งอาการดังกล่าว สามารถหายได้เองเมื่อกินยาลดไข้ และพักผ่อนให้เพียงพอ หลังฉีดวัคซีน 1 สัปดาห์” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

รายงานการฉีด "วัคซีนโควิด-19" จำนวนการได้รับ วัคซีนสะสม (28 ก.พ. 2564 - 14 พ.ค. 2565) รวม 135,590,107 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น 

  • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 56,515,295 ราย
  • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 51,957,050 ราย
  • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 27,117,762 ราย

 

ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 14 พฤษภาคม 2565

ยอดฉีดทั่วประเทศ 70,548 โดส

  • เข็มที่ 1 : 7,344 ราย
  • เข็มที่ 2 : 22,232 ราย
  • เข็มที่ 3 : 40,972 ราย

 

เด็ก 5-11 ปี ฉีดวัคซีนโควิด-19เข็ม 2 สะสม 

 

สำหรับผลการให้บริการ วัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มเป้าหมาย 5-11 ปี จำนวน 5,150,082 ราย 

  • เข็ม 1 สะสม 2,873,361 ราย คิดเป็น 55.8%
  • เข็ม 2 สะสม 1,138,122 ราย คิดเป็น 22.1%

 

Walk-In ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สถานีกลางบางซื่อ

 

ศูนย์วัคซีนกลางบางซื่อ เตรียมพร้อมก่อนเปิดเทอม โดยเปิดให้เด็กอายุ 5-11 ปี Walk-In เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีส้ม เข็ม 1 - 3 ได้ทุกวัน เวลา 9.00 - 16.00 น. โดยสามารถเข้ารับบริการได้ที่ประตู 3 รอคิวตามลำดับที่เก้าอี้สีแดง 

 

หมายเหตุ 

  • เข็ม 2 สำหรับผู้เคยฉีดเข็มที่ 1 สำหรับผู้ที่เคยฉีดเข็มที่ 1 จากทุกศูนย์ฉีดทั่วประเทศ โดยได้รับเข็มที่ 1 มาแล้วไม่แล้วไม่ต่ำกว่า 3 สัปดาห์ (แนะนำ 8 สัปดาห์)
  • เข็ม 3 สำหรับผู้ที่รับเชื้อตาย 2 เข็ม อย่างน้อย 30 วัน

 

ส่องเหตุผล ผู้ปกครอง ทำไมไม่ให้ลูก "ฉีดวัคซีนโควิด"