Walk in "ฉีดวัคซีนโควิด" ฟรี! ทุกเข็ม จ.ชลบุรี 16-22 พ.ค. 2565 รวม 18 จุด เช็กเลย!

Walk in "ฉีดวัคซีนโควิด" ฟรี! ทุกเข็ม จ.ชลบุรี 16-22 พ.ค. 2565 รวม 18 จุด เช็กเลย!

Walk in "ฉีดวัคซีนโควิด" ฟรี! เข็ม 1-4 จ.ชลบุรี เลือกชนิดวัคซีนได้ทุกสูตร ไฟเซอร์ แอสตร้าเซนเนก้า โคโวแวกซ์ รวม 18 จุด ระหว่างวันที่ 16-22 พ.ค. 2565 เช็กเลย!

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี รวบรวมสถานที่จุดวอล์กอิน (Walk in) ฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี ได้ทุกเข็ม 1-4 อัปเดตล่าสุด 18 จุด เลือกชนิดวัคซีนได้ทุกสูตร ไฟเซอร์ แอสตร้าเซนเนก้า โคโวแวกซ์ ระหว่างวันที่ 16 - 22 พฤษภาคม 2565 นี้

 

 

สำหรับ "โรงพยาบาล" ที่เปิดให้บริการสำหรับประชาชนในจังหวัดชลบุรี หรือ ประชาชนต่างจังหวัดที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชลบุรี ฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี! ระหว่างวันที่ 16-22 พฤษภาคม 2565 มีรายละเอียดดังนี้

 

ซิโนแวค (Sinovac) สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (เฉพาะโรงพยาบาลของรัฐ) 

 

1. ซิโนแวค (Sinovac) เข็ม 1 - เข็ม 2
2. ซิโนแวค (Sinovac) เข็ม 1 - ไฟเซอร์ (Pfizer) เข็ม 2

 

โคโวแวกซ์ (Covovax) สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป (เฉพาะโรงพยาบาลของรัฐ)

 

1. โคโวแวกซ์ (Covovax) เข็ม 1 - เข็ม 2
2. โคโวแวกซ์ (Covovax) เข็มกระตุ้น

 

ไฟเซอร์ (Pfizer) (ฝาสีส้ม) สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 5 - 11 ปี (เฉพาะโรงพยาบาลของรัฐ)

 

1. สูตร ไฟเซอร์ (ฝาสีส้ม) เข็ม 1 - เข็ม 2
2. เข็มกระตุ้น (เฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีนสูตร ซิโนแวค ครบ 2 เข็ม หรือ ซิโนฟาร์ม ครบ 2 เข็ม)

 

 

ไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป

 

1. สูตร ไฟเซอร์ (Pfizer) เข็ม 1 - เข็ม 2
2. เคยติดเชื้อโควิด-19 รักษาหายแล้ว 3 เดือนขึ้นไป (ให้บริการตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด)

 

ไฟเซอร์ (Pfizer) เข็ม 3 สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้ มากกว่า 1 เดือน

 

1. ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) ครบ 2 เข็ม 
2. ซิโนแวค (Sinovac) ครบ 2 เข็ม

 

ไฟเซอร์ (Pfizer) เข็ม 3 สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้ มากกว่า 3 เดือน

 

1. แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ครบ 2 เข็ม
2. ซิโนแวค (Sinovac) + แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca)
3. ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) + แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca)
4. ซิโนแวค (Sinovac) + ไฟเซอร์ (Pfizer)
5. ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) + ไฟเซอร์ (Pfizer)
6. ไฟเซอร์ (Pfizer) ครบ 2 เข็ม
7. แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) + ไฟเซอร์ (Pfizer)

 

ไฟเซอร์ (Pfizer) เข็ม 3 สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12-17 ปีขึ้นไป ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้ มากกว่า 4 เดือน

 

1. ไฟเซอร์ (Pfizer) ครบ 2 เข็ม

 

ไฟเซอร์ (Pfizer) เข็ม 4 สำหรับผู้ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้ มากกว่า 4 เดือน

 

1. ซิโนแวค (Sinovac) 2 เข็ม + แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca)
2. ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) 2 เข็ม + แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca)
3. ซิโนแวค (Sinovac) 2 เข็ม + ไฟเซอร์ (Pfizer)
4. ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) 2 เข็ม + ไฟเซอร์ (Pfizer)
5. ซิโนแวค (Sinovac) + แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) + แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca)
6. ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) + แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) + แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca)
7. แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) + แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) + ไฟเซอร์ (Pfizer)

 

แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป กรณีต่อไปนี้ 

 

1. สูตร แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เข็ม 1 - เข็ม 2
2. สูตร แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เข็ม 1 - ไฟเซอร์ (Pfizer) เข็ม 2
3. เคยติดเชื้อโควิด-19 รักษาหายแล้ว 3 เดือนขึ้นไป

(ให้บริการตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด)

 

แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เข็ม 2 สำหรับผู้ที่ได้รับสูตรวัคซีนเข็ม 1 ดังต่อไปนี้

 

1. ซิโนแวค (Sinovac)
2. ซิโนฟาร์ม (Sinopharm)
3. แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca)

 

แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เข็ม 3 สำหรับผู้ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้ มากกว่า 1 เดือน

 

1. ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) ครบ 2 เข็ม
2. ซิโนแวค (Sinovac) ครบ 2 เข็ม

 

แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เข็ม 3 สำหรับผู้ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้ มากกว่า 3 เดือน

 

1. ซิโนแวค (Sinovac) + แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca)
2. ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) + แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca)
3. แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ครบ 2 เข็ม

 

แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เข็ม 4 สำหรับผู้ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้ มากกว่า 4 เดือน

 

1. ซิโนแวค (Sinovac) 2 เข็ม + แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca)
2. ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) 2 เข็ม + แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca)

 

Walk in "ฉีดวัคซีนโควิด" ฟรี! ทุกเข็ม จ.ชลบุรี 16-22 พ.ค. 2565 รวม 18 จุด เช็กเลย!

 

Walk in "ฉีดวัคซีนโควิด" ฟรี! ทุกเข็ม จ.ชลบุรี 16-22 พ.ค. 2565 รวม 18 จุด เช็กเลย!

 

Walk in "ฉีดวัคซีนโควิด" ฟรี! ทุกเข็ม จ.ชลบุรี 16-22 พ.ค. 2565 รวม 18 จุด เช็กเลย!

 

Walk in "ฉีดวัคซีนโควิด" ฟรี! ทุกเข็ม จ.ชลบุรี 16-22 พ.ค. 2565 รวม 18 จุด เช็กเลย!

 

Walk in "ฉีดวัคซีนโควิด" ฟรี! ทุกเข็ม จ.ชลบุรี 16-22 พ.ค. 2565 รวม 18 จุด เช็กเลย!

 

Walk in "ฉีดวัคซีนโควิด" ฟรี! ทุกเข็ม จ.ชลบุรี 16-22 พ.ค. 2565 รวม 18 จุด เช็กเลย!

 

Walk in "ฉีดวัคซีนโควิด" ฟรี! ทุกเข็ม จ.ชลบุรี 16-22 พ.ค. 2565 รวม 18 จุด เช็กเลย!

 

Walk in "ฉีดวัคซีนโควิด" ฟรี! ทุกเข็ม จ.ชลบุรี 16-22 พ.ค. 2565 รวม 18 จุด เช็กเลย!

 

Walk in "ฉีดวัคซีนโควิด" ฟรี! ทุกเข็ม จ.ชลบุรี 16-22 พ.ค. 2565 รวม 18 จุด เช็กเลย!

 

Walk in "ฉีดวัคซีนโควิด" ฟรี! ทุกเข็ม จ.ชลบุรี 16-22 พ.ค. 2565 รวม 18 จุด เช็กเลย!

 

Walk in "ฉีดวัคซีนโควิด" ฟรี! ทุกเข็ม จ.ชลบุรี 16-22 พ.ค. 2565 รวม 18 จุด เช็กเลย!

 

Walk in "ฉีดวัคซีนโควิด" ฟรี! ทุกเข็ม จ.ชลบุรี 16-22 พ.ค. 2565 รวม 18 จุด เช็กเลย!

 

Walk in "ฉีดวัคซีนโควิด" ฟรี! ทุกเข็ม จ.ชลบุรี 16-22 พ.ค. 2565 รวม 18 จุด เช็กเลย!

 

Walk in "ฉีดวัคซีนโควิด" ฟรี! ทุกเข็ม จ.ชลบุรี 16-22 พ.ค. 2565 รวม 18 จุด เช็กเลย!

 

Walk in "ฉีดวัคซีนโควิด" ฟรี! ทุกเข็ม จ.ชลบุรี 16-22 พ.ค. 2565 รวม 18 จุด เช็กเลย!

 

Walk in "ฉีดวัคซีนโควิด" ฟรี! ทุกเข็ม จ.ชลบุรี 16-22 พ.ค. 2565 รวม 18 จุด เช็กเลย!

 

Walk in "ฉีดวัคซีนโควิด" ฟรี! ทุกเข็ม จ.ชลบุรี 16-22 พ.ค. 2565 รวม 18 จุด เช็กเลย!

 

Walk in "ฉีดวัคซีนโควิด" ฟรี! ทุกเข็ม จ.ชลบุรี 16-22 พ.ค. 2565 รวม 18 จุด เช็กเลย!

 

Walk in "ฉีดวัคซีนโควิด" ฟรี! ทุกเข็ม จ.ชลบุรี 16-22 พ.ค. 2565 รวม 18 จุด เช็กเลย!

 

Walk in "ฉีดวัคซีนโควิด" ฟรี! ทุกเข็ม จ.ชลบุรี 16-22 พ.ค. 2565 รวม 18 จุด เช็กเลย!