เช็ก เงื่อนไข "Walk-in ฉีดวัคซีน" เด็ก 5-11 ปี เข็ม 1-3 ที่บางซื่อ

เช็ก เงื่อนไข "Walk-in ฉีดวัคซีน" เด็ก 5-11 ปี เข็ม 1-3 ที่บางซื่อ

ศบค. เผยผลการฉีด "วัคซีนโควิด-19" ไทยฉีดสะสม 135 ล้านโดส ขณะที่ เด็ก 5-11 ปี ฉีดวัคซีน เข็ม 2 สะสม 1,138,122 ราย คิดเป็น 22.1% ชวนเตรียมพร้อม "เปิดเรียน" เด็ก 5-11 ปี Walk-In ฉีดวัคซีน สถานีกลางบางซื่อ ไฟเซอร์ ฝาสีส้ม เข็ม 1-3 ทุกวัน เวลา 9.00 - 16.00 น.

วันนี้ (15 พ.ค. 65) ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. รายงานการฉีด "วัคซีนโควิด-19" จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. 2564 - 14 พ.ค. 2565) รวม 135,590,107 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น 

 • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 56,515,295 ราย
 • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 51,957,050 ราย
 • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 27,117,762 ราย

 

ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 14 พฤษภาคม 2565

ยอดฉีดทั่วประเทศ 70,548 โดส

 • เข็มที่ 1 : 7,344 ราย
 • เข็มที่ 2 : 22,232 ราย
 • เข็มที่ 3 : 40,972 ราย

 

เช็ก เงื่อนไข "Walk-in ฉีดวัคซีน" เด็ก 5-11 ปี เข็ม 1-3 ที่บางซื่อ

 

เด็ก 5-11 ปี ฉีดวัคซีนโควิด-19เข็ม 2 สะสม 

 

สำหรับผลการให้บริการ วัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มเป้าหมาย 5-11 ปี จำนวน 5,150,082 ราย 

 • เข็ม 1 สะสม 2,873,361 ราย คิดเป็น 55.8%
 • เข็ม 2 สะสม 1,138,122 ราย คิดเป็น 22.1%

 

เช็ก เงื่อนไข "Walk-in ฉีดวัคซีน" เด็ก 5-11 ปี เข็ม 1-3 ที่บางซื่อ


 

Walk-In ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สถานีกลางบางซื่อ

ศูนย์วัคซีนกลางบางซื่อ เตรียมพร้อมก่อนเปิดเทอม โดยเปิดให้เด็กอายุ 5-11 ปี Walk-In เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีส้ม เข็ม 1 - 3 ได้ทุกวัน เวลา 9.00 - 16.00 น. โดยสามารถเข้ารับบริการได้ที่ประตู 3 รอคิวตามลำดับที่เก้าอี้สีแดง 

 

หมายเหตุ 

 • เข็ม 2 สำหรับผู้เคยฉีดเข็มที่ 1 สำหรับผู้ที่เคยฉีดเข็มที่ 1 จากทุกศูนย์ฉีดทั่วประเทศ โดยได้รับเข็มที่ 1 มาแล้วไม่แล้วไม่ต่ำกว่า 3 สัปดาห์ (แนะนำ 8 สัปดาห์)
 • เข็ม 3 สำหรับผู้ที่รับเชื้อตาย 2 เข็ม อย่างน้อย 30 วัน

 

เช็ก เงื่อนไข "Walk-in ฉีดวัคซีน" เด็ก 5-11 ปี เข็ม 1-3 ที่บางซื่อ

มาตรการเปิดเรียน On -site ปลอดภัย 

 

สำหรับ แนวทางการเฝ้าระวังในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียน On site ด้วยหลักการ ดังนี้ 

“ตัดความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน” ด้วย 3T1V

T : Thai Stop Covid Plus (TSC+) สถานศึกษาต้องประเมินตนเองเตรียมพร้อมก่อนเปิดเรียน

T : Thai Save Thai (TST) นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประเมินความเสี่ยงตนเองเป็นประจำ

T : Test ตรวจคัดกรอง เฝ้าระวังอย่างเหมาะสม เช่น ATK เมื่อมีความเสี่ยงหรือมีอาการ

V : Vaccine ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และเด็ก อายุ 5-18 ปี ได้รับวัคซีนโควิด 19- ตามเกณฑ์

6 หลัก 6 เสริม 7 เข้ม

มาตรการสร้างความปลอดภัย ป้องกันโควิด 19 ในสถานศึกษา (6 หลัก 6 เสริม 7 เข้ม) ดังนี้ 

6 มาตรการหลัก (DMHT-RC)

 • เว้นระยะห่าง
 • สวมหน้ากาก
 • ล้างมือ
 • ตรวจคัดกรอง
 • ลดแออัด
 • ทำความสะอาด

 

6 มาตรการเสริม (SSET-CQ)

 • ดูแลตนเอง
 • ใช้ช้อนส่วนตัว
 • ทานอาหารปรุงสุกใหม่
 • ลงทะเบียนเข้า-ออก
 • สำรวจตรวจสอบ
 • กักกันตนเอง