รมว.สุชาติ สั่งลุยทำมาตรฐานฝีมือผู้ฝึกสอนมวยไทย

รมว.สุชาติ สั่งลุยทำมาตรฐานฝีมือผู้ฝึกสอนมวยไทย

รมว.แรงงาน มอบหมายกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้าทำมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ผู้ฝึกสอนมวยไทย ระดมสมองผู้เชี่ยวชาญกำหนดทักษะที่จำเป็น ย้ำ !  มวยไทย เอกลักษณ์ไทยที่ต่างชาติสนใจ

นายสุชาติ เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  ต้องการสนับสนุนมวยไทย เป็น Soft Power สู่เวทีโลก และพัฒนามวยไทยให้มี มูลค่าเพิ่ม สามารถสร้างรายได้ให้กับคนไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งชาวต่างชาติให้ความสนใจศิลปะมวยไทยเป็นอย่างมาก

จึงมีแรงงานไทยที่สนใจเข้าไปทำงานในต่างประเทศอาชีพผู้ฝึกสอนมวยไทย ถือเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยที่จะส่งเสริมให้ต่างประเทศได้รู้จักมวยไทยอย่างแพร่หลาย ซึ่งมวยไทยสามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ผู้ที่เป็นนักมวยอาชีพ หรือเป็นนักกีฬามวยไทย  ก็มีเงินสนับสนุน ช่วยสร้างรายได้ให้แก่ผู้ที่ประกอบอาชีพด้านนี้

ผู้ทำหน้าที่ฝึกสอนจึงจำเป็นต้องมีใบการันตีความรู้ความสามารถ การกำหนดมาตรฐานฝีมือว่าผู้ที่จะทำหน้าที่สอนมวยไทย ควรมีทักษะอะไรบ้างระดับไหน จึงมีความจำเป็นอย่างมาก

 

  • เล็งจัดทำมาตรการฝีมือผู้ฝึกสอนมวยไทย

นายสุชาติ กล่าวต่อไปว่า ได้รับรายงานจากอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (นายประทีป ทรงลำยอง) ว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ผู้ฝึกสอนมวยไทย เพื่อให้ผู้ที่จะทำหน้าที่ฝึกสอนนักมวย ต้องมีความรู้และทักษะด้านมวยไทยเพื่อสร้างนักมวยที่ได้มาตรฐาน

จึงจัดสัมมนาผู้เชี่ยวชาญจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ผู้ฝึกสอนมวยไทย เพื่อวิเคราะห์ถึงสมรรถนะของผู้ฝึกสอนมวยไทย ว่าควรต้องมีทักษะและความรู้ในด้านใดบ้าง หลังจากนั้นจะเสนอให้คณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติพิจารณา

ลำดับต่อไปจะเข้าสู่กระบวนการจัดทำประชาพิจารณ์เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในอาชีพเดียวกันได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น เสนอแนะข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการกำหนดสมรรถนะของผู้ฝึกสอนมวยไทย แล้วเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

  • ผลักดันมาตรฐานผู้ฝึกมวยไทยให้เป็นมาตรฐานมือแรงงานแห่งชาติ
     

เมื่อผ่านทุกขั้นตอนแล้ว จึงประกาศใน  ราชกิจจานุเบกษา พร้อมผลักดันให้นานาประเทศให้การยอมรับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติที่ประเทศไทยกำหนด เมื่อแรงงานไทยเข้าไปทำงานในอาชีพนี้ จะได้รับค่าจ้างที่สูง หรือสามารถเปิดค่ายมวยที่ต่างประเทศได้ นอกจากชาวต่างชาติจะรู้จักมวยไทยมากขึ้นแล้ว ยังเปิดตลาดการทำงานในต่างประเทศให้แก่พี่น้องแรงงานไทยมีอาชีพและรายได้มากขึ้นอีกด้วย 

นายประทีป กล่าวเพิ่มเติมว่า ข้อมูลเบื้องต้นทราบว่ามีแรงงานไทยไปทำงานที่เกี่ยวข้องกับมวยไทยในต่างประเทศกว่า 6,000 คน หากแรงงานกลุ่มนี้มีหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา ผู้ฝึกสอนมวยไทย จะช่วยสร้างการยอมรับในต่างประเทศสามารถเปิดเป็นสถานที่เปิดสอนมวยไทยได้ ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะเร่งดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ ตามนโยบายของรัฐบาลและที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมาย เพื่อเพิ่มตลาดแรงงานในต่างประเทศให้มากขึ้น