ก.แรงงาน ส่งแรงงานไทยเดินทางทำงานภาคเกษตรรัฐอิสราเอลปีนี้ เกือบ 6 พันคน

ก.แรงงาน ส่งแรงงานไทยเดินทางทำงานภาคเกษตรรัฐอิสราเอลปีนี้ เกือบ 6 พันคน

กระทรวงแรงงาน ส่ง แรงงานไทยเดินทางทำงานภาคเกษตรรัฐอิสราเอลปีนี้ รวมแล้วเกือบ 6 พันคน

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานมีกำหนดส่งแรงงานไทย จำนวน 197 คน เดินทางไปทำงานในภาคเกษตรภายใต้โครงการ “ความร่วมมือไทย - อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers :TIC) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยปีงบประมาณนี้มีการจัดส่งไปแล้วจำนวน 5,582 คน ไม่นับรวมที่เดินทางวันนี้อีก 197 คน รวมทั้งสิ้น 5,779 คน ซึ่งปีนี้กระทรวงแรงงานจัดส่งได้มากกว่าโควตาเดิมที่กำหนดให้จัดส่งปีละ 5,000 คน ทั้งนี้นายจ้างอิสราเอลยังมีความต้องการจ้างแรงงานไทยเข้าไปทำงานเพิ่มอีก 1,000 คน

“นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการส่งเสริมแรงงานไทยให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ เพราะสามารถนำรายได้และประสบการณ์กลับมาพัฒนาประเทศ เป็นฮีโร่ในวิกฤติการแพร่ระบาดโรคโควิด ซึ่งท่านได้กำชับกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของแรงงานไทยเป็นอันดับแรก มิให้จัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดการสู้รบ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว  

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ในวันนี้มีแรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล จำนวน 197 คน โดยแรงงานเหล่านี้จะเดินทางด้วยเที่ยวบินของสายการบิน El Al Israel Airlines เที่ยวบินที่ LY 088 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทยเวลา 19.05 น. และมีกำหนดถึงปลายทางกรุงเทลอาวีฟ เวลา 02.10 น. ตามเวลาท้องถิ่น โดยจะต้องเข้ารับการกักกันเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ เมื่อครบกำหนดแรงงานจะต้องตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกครั้ง โดยฝ่ายอิสราเอลจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งแรงงานจากสถานกักกันให้กับนายจ้าง และจะได้รับวัคซีนไฟเซอร์ตามมาตรการรัฐอิสราเอลด้วย

สำหรับโครงการ “ความร่วมมือไทย – อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน” (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers : TIC) มีระยะเวลาการจ้างงานครั้งแรก 2 ปีและสามารถทำงานได้ไม่เกิน 5 ปี 3 เดือน ขึ้นอยู่กับการต่ออายุใบอนุญาตการจ้างแรงงานต่างชาติของนายจ้างและวีซ่าการทำงานตามกฎหมายรัฐอิสราเอล โดยแรงงานไทยจะได้รับเงินเดือนขั้นต่ำก่อนหักภาษีเดือนละ 5,300 เชคเกลอิสราเอล หรือประมาณ 54,590 บาท (ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น) 

ทั้งนี้ ผู้สนใจไปทำงานต่างประเทศสามารถติดตามข่าวสารการประกาศรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.doe.go.th/overseas และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694