"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อใหม่รวม ATK 1,761 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย

"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อใหม่รวม ATK 1,761 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย

"โควิดวันนี้" (10 พ.ค.2565) สถานการณ์ โควิด-19 จ.ชลบุรี มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม ATK 1,761 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย

"โควิดวันนี้" (10 พ.ค.2565) สถานการณ์โควิด-19 จ.ชลบุรี มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 185 ราย ไม่รวม ATK อีก 1,576 ราย มีรายงานยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 297 ราย

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ยอด โควิด-19 วันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 6,230 ราย ตาย 53 ราย

- อัปเดต 19 จุด Walk in ฉีดวัคซีนโควิดฟรีทุกเข็ม จ.ชลบุรี 9-15 พ.ค.2565 เช็กเลย

 

"โควิดวันนี้" 10 พฤษภาคม 2565 จังหวัดชลบุรีมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 185 ราย ไม่รวม ATK อีก 1,576 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย

 

ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม 1,012,181 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 1,137 คน (อัตราป่วย 112.33 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 1 ราย (0.10 ต่อแสนประชากร) ใส่ท่อหายใจ 1 ราย (0.10 ต่อแสนประชากร) ปอดอักเสบ 4 ราย (0.40 ต่อแสนประชากร)

 

มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,946,388 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 861 คน (อัตราป่วย 44.24 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 10 ราย (0.51 ต่อแสนประชากร) ใส่ท่อหายใจ 3 ราย (0.15 ต่อแสนประชากร) ปอดอักเสบ 5 ราย (0.26 ต่อแสนประชากร)

 

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 127,930 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 254,755 คน รวม 382,685 คน ในเดือนนี้พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบและยังไม่ได้ฉีดวัคซีน 580 คน (อัตราป่วย 151.56 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 13 ราย (3.40 ต่อแสนประชากร) ใส่ท่อหายใจ 5 ราย (1.31 ต่อแสนประชากร) ปอดอักเสบ 11 ราย (2.87 ต่อแสนประชากร)

 

วันนี้พบผู้ป่วยใส่ท่อหายใจรายใหม่ 1 ราย (พบประวัติการรับวัคซีน 2 เข็มเมื่อวันที่ 4 พ.ย.2564)

 

ผู้ป่วยปอดอับเสบรายใหม่ 4 ราย

  • รายที่ 1 พบประวัติการรับวัคซีน 4 เข็มเมื่อวันที่ 24 มี.ค.2565
  • รายที่ 2 พบประวัติการรับวัคซีน 2 เข็มเมื่อวันที่ 8 พ.ย.2564
  • รายที่ 3 พบประวัติการรับวัคซีน 2 เข็มเมื่อวันที่ 6 ต.ค.2564
  • รายที่ 4 ไม่พบประวัติการรับวัคซีน

 

ผู้เสียชีวิตรายใหม่ 1 ราย ไม่พบประวัติการรับวัคซีน อายุ 80 ปี สาเหตุที่นำไปสู่การเสียชีวิตคือ เป็นผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัวได้แก่ โรคปอด

 

 

ดังนั้น การฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ โดยเฉพาะเข็มที่ 3 ซึ่งเป็นเข็มกระตุ้นที่ผู้ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรียังไม่ได้รับการฉีดจำนวนมาก การรับวัคซีนเข็มกระตุ้นจะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรีที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ยังมีอัตราอาการรุนแรงและเสียชีวิตมากมาโดยตลอด ขอความร่วมมือให้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นครบตามเกณฑ์

 

ขณะนี้มีการระบาดเป็นวงกว้างทั้งจังหวัดชลบุรี ร้านอาหารจำหน่ายสแอลกอฮอล์ ต้องคัดกรองลูกค้าด้วย ATK ทุกคน ขณะนี้เริ่มมีการระบาดในสถานประกอบการจำนวนมาก พนักงานต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์และเคร่งครัดในมาตรการองค์กร

1. เลิกงานไม่สังสรรค์

2. อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย

3. ป่วยต้องหยุด

4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที

5. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน

 

สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ

 

การควบคุมป้องกันการระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี อยู่บนพื้นฐานของสมดุลระหว่าง การควบคุมโรค เศรษฐกิจ สังคม

 

ปัจจัยความเร็วในการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขึ้นกับการเคลื่อนที่นอกบ้านของประชาชน ความใกล้ชิดกัน รวมทั้งระยะเวลาในการใกล้ขิดกัน นอกเหนือจากการไม่เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล หากไม่ล้างมือก่อนจับหน้า เชื้อเข้าทางจมูก ปากตา ทำให้มีการติดเชื้อและแพร่ระบาดได้
 

ในสภาวะการณ์ที่โควิด-19 มีการระบาดในวงกว้าง จนอาจกลายเป็นโรคประจำถิ่น เชื้อไม่ได้หมดสิ่นไป ทำให้มีโอกาสในการติดเชื้อได้ แต่ต้องไม่ให้เกิดการระบาดจนระบบสาธารณสุขรองไม่ได้ และต้องไม่เสียชีวิต ดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของจังหวัดชลบุรี
 

วัคซีนเป็นหลัก รู้จักป้องกัน แยกกักโควิด เข้าสู่โรคประจำถิ่น

1. วัคซีนเป็นหลัก วัคซีนมีความสำคัญมากในการเข้าสู่ภาวะการดำเนินชีวิตที่อยู่ร่วมกับโควิด-19 วัคซีนลดความรุนแรงของโควิด-19 ได้ ผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว ยังคงสามารถติดเชื้อโควิด-19 ได้ ยังคงต้องมีสุขอนามมัยส่วนบุคคล ขอความร่วมมือทุกท่านในการฉีดวัคซีน เพื่อลดความเร็วในการระบาด และลดความรุนแรงของโควิด-19 โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประตำตัว ขณะนี้ยังคงมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัว และเป็นผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีน

2. รู้จักป้องกัน ทุกคนป้องกันตัวเองตามมาตรการ univeral protection ยังคงเคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล โดยเฉพาะช่วงที่กำลังมีการระบาดในวงกว้าง เพื่อชลอการระบาดไม่ให้รวดเร็วเกินไป

3. แยกกักโควิด ผู้ติดเชื้อโควิด-19 สามารถแยกกักที่บ้านได้หากไม่มีอาการและไม่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุหรือมีโรคประจำตัวที่เสี่ยงต่อความรุนแรงมากกว่ากลุ่มอื่นๆ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงควรกักตัว ไม่อยู่ในที่ชุมนุมชน

4. เข้าสู่โรคประจำถิ่น เชื้อโควิด-19 ได้ลดความรุนแรงลง และเข้าเป็นโรคประจำถิ่น ในที่สุด คัดกรอง ATK เฉพาะผู้ที่มีอาการ หรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อความรุนแรง หรือเป็นบุคลากรที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด

 

\"โควิดวันนี้\" ชลบุรีติดเชื้อใหม่รวม ATK 1,761 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย

 

ที่มา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี