ก.แรงงาน ห่วง "แรงงาน" เชียงใหม่ เปิดฝึกอาชีพ ต่อยอดมีงานทำ

ก.แรงงาน ห่วง "แรงงาน" เชียงใหม่ เปิดฝึกอาชีพ ต่อยอดมีงานทำ

"กระทรวงแรงงาน" โดย "กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน" เตรียมความพร้อมจัดฝึกอบรมทักษะฝีมือให้แก่ "แรงงาน" ที่ "เชียงใหม่" ถูกเลิกจ้าง เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยผู้ประกอบกิจการ และแรงงานในจังหวัดเชียงใหม่ จากการที่ห้างสรรพสินค้า พรอมเมนาดา ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ประกาศหยุดกิจการชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 และไม่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายต่อไปได้ ส่งผลให้มีแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง จำนวน 70 คน

 

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดเชียงใหม่ เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือ โดยส่งเจ้าหน้าที่เข้าชี้แจงทำความเข้าใจแก่ผู้ประกอบกิจการ พนักงาน ถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ พร้อมทั้ง ได้เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม จากนายโจเวลเพร์ท ลิมาลิมา ชาวสัญชาติฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน

 

ทราบว่าขณะนี้ลูกจ้างของบริษัท อีซีซี เชียงใหม่ โครงการ 1 จำกัด รวม 42 คน ยังคงให้ทำงานตามปกติ ไม่มีการเลิกจ้าง โดยมีพนักงานบางส่วน Work From Home และจ่ายค่าจ้างตามปกติ ในส่วนของร้านค้า 90-100 ร้าน ซึ่งมีลูกจ้างรวมกันประมาณ 200-300 คนนั้น

 

ก.แรงงาน ห่วง "แรงงาน" เชียงใหม่ เปิดฝึกอาชีพ ต่อยอดมีงานทำ

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการให้การสนับสนุนในความช่วยเหลือทุกมิติอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ สำหรับร้านค้า ที่มีสำนักงานใหญ่ หรือร้านค้าสาขาอื่นๆ อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการโยกย้ายพนักงานไปทำงานอยู่ที่สาขาอื่น ๆ เพื่อลดผลกระทบจากการปิดศูนย์การค้าฯ 

 

ช่วยเหลือแรงงาน ฝึกอาชีพ

 

นายประทีป กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นั้น ได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ดำเนินการช่วยเหลือแรงงานที่ต้องการฝึกทักษะอาชีพ เพื่อให้สามารถนำความรู้ ทักษะที่ได้ไปประกอบอาชีพ มีรายได้ เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ โดยสอบถามความต้องการของแรงงานที่ต้องการจะฝึกอบรม เพื่อให้ตรงกับความต้องการของแรงงาน เช่น หลักสูตร การประกอบอาหาร การผสมเครื่องดื่ม เกษตรสมัยใหม่ การขายสินค้าออนไลน์ เป็นต้น

 

ก.แรงงาน ห่วง "แรงงาน" เชียงใหม่ เปิดฝึกอาชีพ ต่อยอดมีงานทำ

สำหรับการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการรายย่อยนั้น ได้ประสาน คุณโจเวลเพร์ท ลิมาลิมา ขอให้ติดต่อร้านค้ารายย่อย ที่มีความต้องการจะเข้ารับการพัฒนาทักษะเพื่อปรับเปลี่ยนอาชีพ ประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือสร้างรายได้ระยะรอห้างเปิดดำเนินการ โดยจะเข้าไปพบกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวพร้อมกับหน่วยงานของ สสค. ประกันสังคมเพื่อช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนต่อไป

 

ผู้ที่สนใจต้องการเข้ารับการฝึกอบรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีหลักสูตรฝึกอบรมมากกว่า 1,000 หลักสูตร สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ โทรสอบถามสายด่วน กระทรวงแรงงาน 1506 กด 4