"นิด้า" พลิกโฉมอุดมศึกษาไทย เปิดลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน

"นิด้า" พลิกโฉมอุดมศึกษาไทย เปิดลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน

"นิด้า" เปิดให้ "นักศึกษาต่างสถาบัน" สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่สนใจที่จัดการเรียนการสอนใน 11 คณะ และ 1 วิทยาลัยของสถาบันฯ ได้ตั้งแต่ภาคการศึกษา 3/2564 เป็นต้นไป

การประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) เปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างมหาวิทยาลัยของรัฐและในกำกับของรัฐ จำนวน 25 แห่ง ลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันได้ "นิด้า" หนึ่งในสถาบันสมาชิก (ทคบร.) เปิดให้นักศึกษาต่างสถาบันสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่สนใจที่จัดการเรียนการสอนใน 11 คณะ และ 1 วิทยาลัยของสถาบันฯ ได้ตั้งแต่ภาคการศึกษา 3/2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ หลักสูตรปริญญาโท "ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ" คณะภาษาและการสื่อสาร เปิดให้นักศึกษาปริญญาโทที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา "ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม" บรรยายโดย อาจารย์ ดร. ภัทราวุธ เจริญรูป ได้ตั้งแต่วันนี้ ทั้งนี้ จะทำการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ระยะเวลา 8 สัปดาห์

เริ่มเรียนในเดือนมิถุนายน 2565 แบ่งเป็นสองภาค ดังนี้

  • ภาคปกติ ทุกวันพุธ เวลา 09.00-16.00 น. (เริ่ม 8 มิ.ย. 65)
  • ภาคพิเศษ ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น. (เริ่ม 4 มิ.ย.65)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 087-826-8591 (ธาราทิพย์ ชื่นเพ็ง) และ 089-496-4597 (วัชรี สีห์รา) หรือเว็บไซต์ NIDA WISDOM FOR CHANGE และ YouTube : NIDA THAILAND

"นิด้า" พลิกโฉมอุดมศึกษาไทย เปิดลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน