รมว.เฮ้ง หวังเยาวชนไทยคว้าชัย "การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ" ครั้งที่ 46

รมว.เฮ้ง หวังเยาวชนไทยคว้าชัย "การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ" ครั้งที่ 46

"กระทรวงแรงงาน" โดย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เก็บตัวเยาวชนไทยติวเข้มก่อนส่งชิงชัย "การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ" ครั้งที่ 46 12 สาขา ตุลาคม 65 นี้ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

นายสุชาติ  ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีนโยบายการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน มีการพัฒนาฝีมือแรงงานที่ยั่งยืน สอดคล้องกับตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปีของรัฐบาล ใน 3 ด้าน ได้แก่

 • ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 • ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 • ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาค

 

ซึ่งในปลายปีนี้ (2565) จะมีการจัด "การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ" ครั้งที่ 46 (WorldSkills Shanghai 2022) โดยสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการยกระดับทักษะแรงงานของประเทศให้เป็นแรงงานฝีมือตามมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับสากล ร่วมจัดส่งเยาวชนไทยสู่การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ เพื่อประกาศให้นานาชาติได้รับรู้ศักยภาพฝีมือ แรงงานไทย ไม่น้อยหน้าประเทศใดในโลก

 

รมว.เฮ้ง หวังเยาวชนไทยคว้าชัย "การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ" ครั้งที่ 46

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการเก็บตัวฝึกซ้อมให้แก่เยาวชนไทย จำนวน 13 คน ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. – 8 ต.ค.65 เพื่อเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 46 (WorldSkills Shanghai 2022)  ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 12 - 17 ตุลาคม 2565 ใน 12 สาขา ประกอบด้วย

 

กลุ่มสาขาอาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต ได้แก่

 • สาขาเครื่องจักรกล CNC (เครื่องกลึง) (CN Turning)
 • สาขาเครื่องจักรกล CNC (เครื่องกัด) (CNC Milling)
 • สาขาการออกแบบโมเดล (Phototype Modeling)
 • สาขาการสร้างและประกอบแม่พิมพ์ (Plastic Die Engineering)
 • สาขาเมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics) (ประเภททีม)

 

กลุ่มสาขาอาชีพขนส่งและโลจิสติกส์ ได้แก่

 • สาขาเทคโนโลยียานยนต์ (Automobile Technology)
 • สาขาการซ่อมบำรุงตัวถังรถยนต์ (Autobody Repair)
 • สาขาการซ่อมสีรถยนต์ (Car Painting)

 

กลุ่มสาขาบริการส่วนบุคคลและสังคม ได้แก่

 • สาขาการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย (Health and Social Care)
 • สาขาการประกอบอาหาร (Cooking)
 • สาขาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Restaurant Service)

 

กลุ่มสาขาศิลปะสร้างสรรค์และแฟชั่น ได้แก่

 • สาขาการออกแบบเกมเชิงสามมิติ (3D Digital Game Art)

 

รมว.เฮ้ง หวังเยาวชนไทยคว้าชัย "การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ" ครั้งที่ 46

6 จังหวัด เก็บตัวฝึกซ้อม 

 

โดยการเก็บตัวฝึกซ้อมจะดำเนินการในหน่วยฝึกอบรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้แก่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และสถานประกอบกิจการต่างๆ ในพื้นที่ 6 จังหวัด ประกอบด้วย

 • กรุงเทพมหานคร
 • สมุทรปราการ
 • ชลบุรี
 • ฉะเชิงเทรา
 • ขอนแก่น
 • เพชรบุรี

 

เครือข่าย สนับสนุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

และเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานที่ให้การสนับสนุน อำนวยความสะดวกทั้งอุปกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญ งบประมาณ และสถานที่สำหรับการเก็บตัวฝึกซ้อม ประกอบด้วย

 • บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด
 • บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศ จำกัด
 • บริษัท โตโยต้าไอฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่งแอนด์แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
 • บริษัท เค คอนซัลติ้ง ซัพพลาย จำกัด
 • มูลนิธิเอสซีจี
 • โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

“การส่งเสริมเยาวชนได้มีส่วนร่วมการแสดงทักษะในแข่งขันช่วยกระตุ้นให้เยาวชนและแรงงานรุ่นใหม่ เกิดความตื่นตัวและสนใจที่จะพัฒนาทักษะฝีมือของตนให้ทันยุคเทคโนโลยีที่ก้าวไกล อีกทั้ง ยังช่วยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและบริการของประเทศไทยในอนาคต ทำให้ไทยเป็นที่รู้จักและยอมรับในความสามารถทักษะฝีมือด้านช่าง สร้างแรงจูงใจให้ต่างประเทศเข้ามาลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมการผลิต ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยช่วยส่งแรงใจเชียร์ตัวแทนของประเทศไทยในการเข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติในครั้งนี้ด้วย”  รมว.แรงงาน กล่าว

 

รมว.เฮ้ง หวังเยาวชนไทยคว้าชัย "การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ" ครั้งที่ 46