มอบสิทธิประโยชน์ ตรวจคัดกรอง “ป้องกันภาวะปัญญาอ่อน”ในเด็กแรกเกิด

มอบสิทธิประโยชน์ ตรวจคัดกรอง “ป้องกันภาวะปัญญาอ่อน”ในเด็กแรกเกิด

สปสช.ใส่ใจดูแลเด็กไทยต่อเนื่อง จัดสิทธิประโยชน์คัดกรอง “พร่องฮอร์โมนไทรอยด์แต่กำเนิด” และ “โรคพีเคยู” เพื่อเด็กแรกเกิดทุกคนทุกสิทธิ ป้องกันภาวะพิการทางสมองและปัญญาอ่อน

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์แต่กำเนิด (Congenital Hypothyroidism) และภาวะพร่องเอนไซม์ย่อยสลายกรดอะมิโนฟีนิลอะลานีน ที่เรียกว่า โรคพีเคยู หรือฟีนิลคีโตนูเรีย (Phenylketonuria) ในเด็กแรกเกิด เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความพิการทางสมองและภาวะปัญญาอ่อนตามมาได้  

ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รายการสิทธิประโยชน์สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจึงกำหนดให้มีบริการตรวจคัดกรองภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์แต่กำเนิดและโรคพีเคยูสำหรับเด็กไทยแรกเกิดทุกคน

หน่วยบริการจะทำการเจาะเลือดเด็กแรกเกิดที่มีอายุตั้งแต่ 48 ชั่วโมงหรือ 2 วัน ที่บริเวณส้นเท้าหรือหลังมือใส่กระดาษซับและจัดส่งให้หน่วยบริการที่ตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อทำการตรวจ หากผลตรวจคัดกรองผิดปกติหน่วยบริการที่ตรวจจะแจ้งรายชื่อเด็กโดยด่วนไปยังหน่วยบริการที่เจาะเลือดเพื่อการดูแลต่อไป 

 

  • สปสช.ระบุหลักเกณฑ์การให้บริการ เด็กแรกเกิด

ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กที่มีผลการคัดกรองผิดปกติได้รับบริการอย่างครอบคลุมยิ่งขึ้น ในปีงบประมาณ 2565 นี้ สปสช. ได้สนับสนุนให้มีค่าใช้จ่ายเป็นการเฉพาะสำหรับการตรวจและติดตามเพื่อตรวจยืนยันในรายที่ผิดปกติ โดยกรณีเด็กที่มีผลการคัดกรองภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์แต่กำเนิดผิดปกติ จะได้รับการติดตามและตรวจยืนยันภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์

พร้อมได้รับยาไทร็อกซิน (Thyroxine) ภายในอายุไม่เกิน 14 วัน และกรณีเด็กที่มีผลการคัดกรองโรคพีเคยูผิดปกติ จะได้รับการติดตามและส่งต่อให้เข้าสู่ระบบบริการดูแลกลุ่มโรคหายากภายในอายุไม่เกิน 14 วัน

นพ.จเด็จ กล่าวว่า สำหรับหลักเกณฑ์การให้บริการ คือเด็กแรกเกิดที่คลอดครบกำหนดและน้ำหนักแรกเกิดตั้งแต่ 2,500 กรัมทุกสิทธิ จะได้รับการตรวจคัดกรอง 1 ครั้ง  

ส่วนเด็กแรกเกิดที่คลอดก่อนกำหนด มีอายุครรภ์น้อยกว่า 37 สัปดาห์ หรือเด็กคลอดครบกำหนดที่มีน้ำหนักแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม หรือทารกแฝด หรือทารกป่วยทุกสิทธิ จะได้รับการตรวจคัดกรองภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์แต่กำเนิด 2 ครั้ง เป็นการตรวจเมื่อแรกเกิด 1 ครั้ง และจะตรวจซ้ำอีก 1 ครั้ง เมื่ออายุประมาณ 2-3 สัปดาห์  ซึ่งค่าใช้จ่ายสำหรับบริการคัดกรองภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์แต่กำเนิดและโรคพีเคยูนั้น

 

  • 9 บริการส่งเสริมสุขภาพแลพป้องกันโรคเบิกจ่ายFee schedule

คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนได้กำหนดให้เป็นหนึ่งใน 9 รายการ บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ให้เบิกจ่ายตามรายการบริการที่กำหนดราคา หรือ Fee schedule

โดยกำหนดอัตราค่าบริการตรวจคัดกรองภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์แต่กำเนิดและโรคพีเคยู 135 บาท/ครั้ง และค่าบริการตรวจและการติดตามเพื่อยืนยันในรายภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์ที่ผิดปกติ 350 บาท/ราย เพื่อให้เด็กแรกเกิดเข้าถึงบริการเพิ่มมากขึ้น    

“เด็กไทยเป็นอนาคตของประเทศ สปสช.จึงให้ความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพเด็กไทยทุกคน โดยเฉพาะในด้านสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเพื่อการมีสุขภาพและพัฒนาการที่ดี โดยภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์แต่กำเนิดและโรคพีเคยู เป็นโรคที่ต้องให้บริการคัดกรองโดยเร็ว นำไปสู่การป้องกันและรักษาอย่างทันท่วงที เพื่อไม่ให้เด็กเกิดภาวะพิการทางสมองและปัญญาอ่อนตามมา” เลขาธิการ สปสช. กล่าว  

สอบถามเพิ่มเติมการใช้สิทธิบัตรทอง ได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330 หรือช่องทางระบบออนไลน์ทั้งไลน์ สปสช. (ไลน์ไอดี @nhso) หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6 และ Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://www.facebook.com/NHSO.Thailand