เร่ง Upskill-Reskill แรงงานให้มีทักษะที่ตรง พร้อมเข้าทำงาน

เร่ง Upskill-Reskill แรงงานให้มีทักษะที่ตรง พร้อมเข้าทำงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขานรับข้อสั่งการนายกในวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม 2565เร่ง Upskill Reskill แรงงาน หวังให้แรงงานมีทักษะที่ตรงและพร้อมเข้าสู่การทำงาน

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2565 ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ รับ 8 ข้อเรียกร้องจากตัวแทนกลุ่มผู้ใช้แรงงาน โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ไทยล้วน ประธานคณะกรรมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2565 นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงข้าราชการกระทรวงแรงงาน ผู้นำแรงงาน และพี่น้องผู้ใช้แรงงานให้การต้อนรับ

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวภายหลังจากร่วมพิธีเปิดงานว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.)มีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพแรงงานตามนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งยกระดับศักยภาพกำลังแรงงานและส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานในทุกมิติ

 

  • Upskill -Reskill แรงงานมีทักษะที่ตรงและพร้อมเข้าทำงาน 

โดยกำชับให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ เร่งดำเนินการพัฒนาทักษะฝีมือให้กับพี่น้องผู้ใช้แรงงาน ทั้งแรงงานกลุ่มเปราะบาง แรงงานนอกระบบและแรงงานในระบบคลองคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้กล่าวย้ำในวันแรงงานแห่งชาติว่า การพัฒนาทักษะให้แก่แรงงานมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ
การ Upskill และ Reskill  เพื่อให้แรงงานมีทักษะที่ตรงและพร้อมเข้าทำงาน 

นายประทีป กล่าวต่ออีกว่า การพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่แรงงาน เพื่อป้อนตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะการบริการด้านสุขภาพ ซึ่ง กพร.ได้แสดงนิทรรศการการฝึกอบรมสาขาการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ (Health and Social Care) เป็นหนึ่งในสาขาการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 46

 

  • เดินหน้าพัฒนาฝีมือกลุ่มพี่น้องแรงงาน

บูธกิจกรรมให้บริการนวดไทยซึ่งเป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านการฝึกอบรมฝีมือแรงงานและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพการนวดไทยเพื่อผ่อนคลายและการนวดปรับสมดุลร่างกาย ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารกระทรวงแรงงาน

ทั้ง 2 กิจกรรมเป็นเพียงตัวอย่างที่นำมาให้พี่น้องกลุ่มแรงงานที่มาร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติได้เยี่ยมชมเท่านั้น ท่านใดสนใจเข้ารับการพัฒนาทักษะฝีมือในด้านอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานในแต่ละพื้นที่ได้โดยตรง หรือติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน www.dsd.go.th 

“กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีภารกิจหลักด้านการพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่กำลังแรงงานของประเทศ มีหน่วยฝึกตั้งอยู่ในทุกจังหวัด นอกจากนี้ยังบูรณาการทำงานร่วมกับทั้งภาคการศึกษาและภาคเอกชนที่อยู่ในแต่ละพื้นที่เพื่อดำเนินการฝึกให้แก่แรงงานได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งสามารถดำเนินการฝึกทักษะได้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบกิจการและนายจ้างในพื้นที่อีกด้วย” อธิบดีกล่าว