เปิดเงื่อนไขใช้ "ประกันสังคม" ฉีดวัคซีน "พิษสุนัขบ้า" ได้ฟรี กรณีไหน?

เปิดเงื่อนไขใช้ "ประกันสังคม" ฉีดวัคซีน "พิษสุนัขบ้า" ได้ฟรี กรณีไหน?

ผู้ประกันตนต้องรู้! ใช้สิทธิ "ประกันสังคม" เข้ารับการฉีดวัคซีน "พิษสุนัขบ้า" ได้ฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่มีเงื่อนไขที่ต้องศึกษาก่อนใช้สิทธิ โดยเฉพาะหน้าร้อนนี้ประชาชนเสี่ยงติด "โรคพิษสุนัขบ้า" มากขึ้น

"พิษสุนัขบ้า"  อีกหนึ่งโรคหน้าร้อนที่คนไทยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะโรคนี้เป็นแล้วตาย ไม่มียารักษา ทางรอดเดียวคือ ต้องป้องกันให้ดีที่สุด หากโดนหมา แมวกัดหรือข่วนต้องรีบไปฉีดวัคซีนทันที และรู้หรือไม่? ผู้ประกันตนใช้สิทธิ "ประกันสังคม" เข้ารับวัคซีนพิษสุนัขบ้าได้ฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ชวนรู้เงื่อนไข การใช้สิทธิประกันสังคม ในการเข้ารับวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าในสถานพยาบาลตามสิทธินั้น สามารถใช้สิทธิฉีดฟรีในกรณีใดบ้าง? เช็คที่นี่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

1. เงื่อนไข ใช้สิทธิ "ประกันสังคม" ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าฟรี!

หากคุณเป็น "ผู้ประกันตน" ในระบบ "ประกันสังคม" แล้วบังเอิญโดนหมากัด แมวข่วน รู้หรือไม่? สามารถใช้สิทธิประกันสังคมไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และเข้ารับการรักษาใน รพ. ได้ตามสิทธิ แต่มีเงื่อนไขที่ต้องรู้ ดังนี้ 

  • กรณีปกติที่ไปรักษากับ รพ. ในสิทธิประกันสังคม ก็สามารถฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าได้ฟรี!
  • กรณีฉุกเฉินไม่สามารถไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าใน รพ. ตามสิทธิได้ (ไปรักษา รพ. นอกสิทธิ) ให้ผู้ประกันตนสำรองค่าใช้จ่ายไปก่อน จากนั้นให้ยื่นเรื่องเบิกเงินคืน *ได้เฉพาะเข็มแรก* เท่านั้น
  • กรณีฉีดวัคซีนเข็มต่อไป (หลังฉีดเข็มแรกแล้ว) ให้เข้ารับการรักษาใน รพ. ตามสิทธิได้ฟรี
  • หากไม่เข้ารับการรักษาใน รพ. ตามสิทธิ ผู้ประกันตนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

 

2. เมื่อไหร่ที่ต้องฉีดวัคซีน "พิษสุนัขบ้า"

ผู้ที่ต้องไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันที ได้แก่

  • ผู้ที่ประสบเหตุถูกสัตว์ (หมา แมว หนู) กัด ข่วน งับ จนเลือดออก หลังถูกกัดต้องไปรับวัคซีนนี้ที่ รพ. ทันที
  • ไม่ถูกกัด แต่เล่นกับสัตว์​แล้วมีน้ำลายหรือเลือดของสัตว์ถูกผิวหนังที่มีรอยถลอกหรือมีแผลเปิด
  • กรณีถูกสัตว์กัด แล้วสัตว์ที่กัดหนีไป หรือไม่สามารถติดตามประวัติได้

3. วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อถูกหมา แมวกัด

  • รีบล้างแผลด้วยสบู่ และน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง ภายใน 5 นาที
  • ใส่ยาฆ่าเชื้อ เช่น เบตาดีน เพื่อลดอัตราเกิดโรค
  • รีบพบแพทย์ให้เร็วที่สุด โดยเลือกไปที่ รพ.ในสิทธิประกันสังคมเป็นอันดับแรก แต่ถ้ากรณีฉุกเฉินก็ให้รีบไป รพ. ที่อยู่ใกล้ที่สุดก่อน

----------------------------------

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม, ประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

พิสูจน์อักษร  โดย....สุรีย์   ศิลาวงษ์