"ประกันสังคม" เช็กสิทธิ กรณีพิษสุนัขบ้า ฉีดวัคซีนไม่ต้องจ่ายหรือจ่ายก่อนค่อยเบิก

"ประกันสังคม" เช็กสิทธิ กรณีพิษสุนัขบ้า ฉีดวัคซีนไม่ต้องจ่ายหรือจ่ายก่อนค่อยเบิก

ตรวจสอบ "ประกันสังคม" เช็กสิทธิ กรณีพิษสุนัขบ้า ฉีดวัคซีนไม่ต้องจ่ายหรือจ่ายก่อนค่อยเบิก

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรง แจ้งถึงผู้ประกันตน กรณีโดนหมากัด แมวข่วนไม่ต้องร้อนใจ สามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหากเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลตามสิทธิ

กรณีฉุกเฉินไม่สามารถเข้ารับบริการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ในสถานพยาบาลตามสิทธิได้
ให้ผู้ประกันตนสำรองค่าใช้จ่าย

แล้วยื่นเรื่องเบิกเงินคืนได้เฉพาะเข็มแรกเท่านั้น ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข เข็มต่อไปให้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลตามสิทธิโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากผู้ประกันตนไม่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลตามสิทธิ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
 

เมื่อไหร่ที่ต้องฉีด
- หลังถูกสัตว์ข่วน งับ หรือกัด
- น้ำลายหรือเลือดของสัตว์ถูกผิวหนังที่มีรอยถลอกหรือมีแผลเยื่อบุตาและจมูก
- กรณีสัตว์ที่กัดหนีไป หรือไม่สามารถติดตามประวัติได้

 วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- รีบล้างแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง ภายใน 5 นาที
- ใส่ยาฆ่าเชื้อ เช่น เบตาดีน เพื่อลดอัตราเกิดโรค
- รีบพบแพทย์ให้เร็วที่สุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่นี่  หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

"ประกันสังคม" เช็กสิทธิ กรณีพิษสุนัขบ้า ฉีดวัคซีนไม่ต้องจ่ายหรือจ่ายก่อนค่อยเบิก