ก้าวสู่มาตรฐานอย่างยั่งยืน เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ด้วยมาตรฐานสถานที่การจัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standards–TMVS)

ก้าวสู่มาตรฐานอย่างยั่งยืน เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ด้วยมาตรฐานสถานที่การจัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standards–TMVS)

 

TMVS ตราสัญลักษณ์ที่เปรียบเสมือนเครื่องมือสร้างโอกาสในโลกธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ และเพิ่มความหลากหลายด้านสถานที่ในการจัดงานกิจกรรมด้านไมซ์ให้แก่ผู้ใช้บริการ

ทีเส็บสร้างโอกาสทางธุรกิจการจัดงานกิจกรรมด้านไมซ์มากขึ้น ด้วยการพัฒนามาตรฐานสถานที่การจัดงานประเทศไทย ผ่านใต้ชื่อThailand MICE Venue Standards(TMVS) หรือตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย สัญลักษณ์ที่การันตีสถานที่จัดงานว่าได้มาตรฐานสากล เหมาะสมกับการจัดงานประเภทต่าง ๆ เพื่อพัฒนาธุรกิจ MICE ให้ประสบความสำเร็จก้าวไกลในระยะยาวและเป็นที่ยอมรับในเวทีโลก ผ่านแนวคิดที่ว่า ‘มั่นใจในคุณภาพระดับสากล ด้วยมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย’

ในปีนี้ทีเส็บรุกต่อขยายการประเมินมาตรฐานสู่ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ (Special Event Venue) รองรับการขยายตัวของธุรกิจ และความต้องการจัดงานในสถานที่แปลกใหม่ เพื่อยกระดับสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษให้ได้มาตรฐานทัดเทียมนานาชาติ จากจำนวนสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองที่เพิ่มมากขึ้น
ทีเส็บเห็นความสำคัญในการสร้างการรับรู้ของตราสัญลักษณ์ โดยภาพประชาสัมพันธ์ได้เลือกใช้วงกลม ซึ่งเหมือนกับตราสัญลักษณ์เข้ามาเป็นส่วนประกอบ เพื่อตอกย้ำให้ผู้คนเกิดการจดจำ TMVS นอกจากนี้ยังสื่อถึงความสมบูรณ์แบบและความหลากหลายของสถานที่จัดงานอีกด้วย

ตลอดเวลาที่ TCEB ได้ดำเนินโครงการมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยมาแล้ว 4 ปี มีสถานประกอบการผ่านการรับรองแล้วมากกว่า 200 แห่ง 700 ห้อง หลังจากที่ทีเส็บได้มีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับตราสัญลักษณ์ Thailand MICE Venue Standards ออกไป ทำให้มีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมรับการประเมินเป็นจำนวนมาก โดยปัจจุบันมีผู้สมัครเข้าร่วมการประเมินทุกประเภท ทั้งหมด 147 แห่ง คาดหวังว่าจะมีผู้ผ่านการประเมินทุกประเภททั้งหมด 175 แห่ง แบ่งเป็นประเภทห้องประชุม 150 แห่ง สถานที่จัดงานแสดง 5 แห่ง เและสถานที่จัดกิจกรรมทั้งหมด 20 แห่ง ทั้งหมดคาดหวังว่าเป็นเป้าหมายในงบปี 2561

ปัจจุบันนี้ ทีเส็บได้ประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ TMVS สู่สาธารณชนเพิ่มมากขึ้น ผ่านช่องทางสื่อดิจิทัลที่สนามบินทั่วประเทศไทยโดยจัดทำวิดีโอประชาสัมพันธ์ Thailand MICE Venue Standards มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น โดยทีเส็บขอเชิญชวนสถานประกอบการที่มีสถานที่จัดงานด้าน MICE เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อวางรากฐานด้านมาตรฐานของสถานที่จัดงานให้ประเทศไทยก้าวสู่การจัดงานด้านMICE อย่างยั่งยืน มั่นคงและตอกย้ำการเป็นจุดหมายปลายทางของการจัดงานที่หลากหลายมิติ