GC เซ็นสัญญาปรับปรุงโรงโอเลฟินส์ หน่วยที่ 2 กับ ซัมซุง เอ็นจิเนียริ่ง เสริมศักยภาพด้านวัตถุดิบ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลก

GC เซ็นสัญญาปรับปรุงโรงโอเลฟินส์ หน่วยที่ 2 กับ ซัมซุง เอ็นจิเนียริ่ง เสริมศักยภาพด้านวัตถุดิบ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลก
15 กุมภาพันธ์ 2564
1481

GC ผู้นำธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นครบวงจรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการปรับปรุงโรงโอเลฟินส์หน่วยที่ 2 (Olefins 2 Modification Project: OMP) มูลค่า 125 ล้านเหรียญสหรัฐฯ กับซัมซุง เอ็นจิเนียริ่ง หนึ่งในบริษัทชั้นนำด้านการออกแบบทางวิศวกรรม ผ่านระบบ VDO Conference ระหว่างสำนักงานใหญ่ของ GC ณ กรุงเทพฯ และ สำนักงานใหญ่ของ Samsung Engineering ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี

การปรับปรุงโรงโอเลฟินส์หน่วยที่ 2 ที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ดำเนินการโดยซัมซุง เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศเกาหลีใต้) และซัมซุง เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) เป็นการก่อสร้างและบริหารโครงการแบบครบวงจร (EPC ) โดยอุปกรณ์หลักประกอบด้วย ส่วนเพิ่มเติมของหอกลั่น (ความสูง 100 ม. C3 Splitter) โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2566

ดร. คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า “โครงการดังกล่าวดำเนินการภายใต้กลยุทธ์ Step Change ของ GC พื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้โพรเพนเป็นวัตถุดิบ และสร้างมูลค่าเพิ่มไปยังธุรกิจปลายน้ำ อีกทั้งช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับบริษัทฯ โดย GC ได้ลงนามสัญญาออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้าง คาดว่าจะสามารถดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 โดยมีมูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 165 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 5,198 ล้านบาท

“บทบาทสำคัญของ GC คือ การเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ด้วยการลงทุนในโครงการ ปิโตรเคมีมูลค่าสูง ร่วมกับพันธมิตรที่มีศักยภาพในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยโครงการลงทุนเพื่อก้าวสู่อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ที่ GC ได้ลงทุนไปแล้วในพื้นที่ EEC กว่า 106,000 ล้านบาท ในระหว่างปี พ.ศ. 2560-2563 และมีแผนการลงทุนในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568)  อีกประมาณ 27,000 ล้านบาท” ดร.คงกระพัน กล่าว

นายซอง อัน ชอย (Mr. Sungan Choi) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซัมซุง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด หรือ SECL กล่าวว่า “การที่ GC เลือก ซัมซุง เอ็นจิเนียริ่ง ให้เป็นผู้ปรับปรุงโครงการโรงโอเลฟินส์หน่วยที่ 2 นับเป็นการตอกย้ำศักยภาพของ SECL และแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของ GC ที่มีต่อเรา โดยนอกจากโครงการ OMP แล้ว ทาง SECL อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ Olefins Reconfiguration Project หรือ ORP และโครงการ Propylene Oxide หรือ PO ซึ่งเป็นอีก 2 โครงการใหญ่ของ GC อีกด้วย ทั้งนี้ SECL มีความมุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการดำเนินโครงการให้สำเร็จตามเป้าหมาย”

เกี่ยวกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 เพื่อก้าวขึ้นเป็นแกนนำธุรกิจเคมีภัณฑ์ (Chemical Flagship) ของกลุ่มปตท. บริษัทฯ มีกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์รวมประมาณ 11.65 ล้านตันต่อปี และกำลังการกลั่นน้ำมันดิบและคอนเดนเสทรวม 280,000 บาร์เรลต่อวัน โดยจัดแบ่งธุรกิจหลักเป็น 8 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและสาธารณูปการ กลุ่มผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ กลุ่มผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์ กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ฟีนอล และกลุ่มธุรกิจ Performance Materials & Chemicals นับเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นครบวงจรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นบริษัทชั้นนำในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทั้งขนาดและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับ 1 ในกลุ่มดัชนี Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน ในปี 2019 และ 2020 รายละเอียดเพิ่มเติม www.pttgcgroup.com

 

เกี่ยวกับ บริษัท ซัมซุง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ซัมซุง เอ็นจิเนียริ่ง เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำด้านการออกแบบทางวิศวกรรม การจัดซื้อ ก่อสร้าง และบริหารจัดการโครงการ หรือ EPC & PM ด้วยประสบการณ์ในกว่า 40 ประเทศ บริษัทส่งมอบวิธีการจัดการโครงการโดยรวม ตั้งแต่การวางแผน บริหารการเงิน ไปจนถึงการก่อสร้าง และการทดสอบระบบ ธุรกิจของซัมซุงเอ็นจิเนียริ่งครอบคลุมโรงงานไฮโดรคาร์บอนในอุตสากรรมปิโตรเคมี ก๊าซ และการกลั่นน้ำมัน อีกทั้งยังรวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมล้ำสมัยอันประกอบด้วยโรงงานผลิตสารกึ่งตัวนำ และโรงงานผลิตหน้าจออิเล็กทรอนิกส์ ไปจนถึงโรงงานด้านสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานบำบัดน้ำและอากาศ รายละเอียดเพิ่มเติม www.samsungengineering.com

แชร์ข่าว :
Tags: