ผู้ได้รับบีโอไอฟังทางนี้ !

ผู้ได้รับบีโอไอฟังทางนี้ !
26 มีนาคม 2563
4128

เพื่อเป็นการเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติเชื้อไวรัส COVID – 19

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ได้ขยายกำหนดเวลาในการยื่นคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 31 เป็นภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

สอบถามเพิ่มเติม 0 2553 8111 กด 12553 8111 กด 1

แชร์ข่าว :
Tags:
BOI

ข่าวที่เกี่ยวข้อง