เสนาฯชู‘เงินสดใจดี’แก้เกมกู้ยากช่วยคนอยากมีบ้าน

เสนาฯชู‘เงินสดใจดี’แก้เกมกู้ยากช่วยคนอยากมีบ้าน

เสนาฯพลิกเกมแก้ปัญหากู้ยากชู‘เงินสดใจดี’เข้ามาช่วยด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัย ครบวงจรชูจุดเด่น ทุกคนเป็นเจ้าของบ้านเสนาได้ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องเครดิตการเงินตั้งเป้าลดยอดปฏิเสธสินเชื่อจากธนาคารได้อย่างน้อย10-15% ดันยอดขายบ้านของเสนาเพิ่มขึ้นด้วย

เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)    กล่าวว่า ทุกคนคงพอทราบกันว่า การตระหนักในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกันในวันนี้ เกิดขึ้นด้วยปัญหาหลักของโลก (Social Challenge) ที่แบ่งเป็น 4 เรื่องหลักๆ คือ ปัญหาสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก, ปัญหาการเข้าถึงบริการสาธารณสุข, ปัญหาความเหลื่อมล้ำ และปัญหาการกระจุกตัวของคนเมือง โดยหนึ่งเรื่องที่สำคัญแต่ยังไม่ค่อยเห็นการลงมือทำหรือการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ก็คือเรื่องการกระจุกตัวของคนเมือง หลายคนพูดถึง แต่การแก้ไข หรือหาทางออกนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย 

เมื่อพูดถึงการกระจุกตัวของคนเมืองนั้น หมายรวมถึง การพัฒนาเมืองที่ต้องครอบคลุมถึงการมีที่อยู่อาศัยให้เพียงพอสำหรับทุกคน สร้างหลักประกันของการมีบ้านที่ปลอดภัย อยู่อาศัยได้อย่างยั่งยืน และมีราคาที่เข้าถึงได้ แต่ในความเป็นจริงทุกวันนี้ การจะเป็นเจ้าของบ้านได้นั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย และดูเหมือนจะยิ่งยากขึ้นไปอีกโดยเฉพาะคนรายได้น้อยถึงปานกลาง  
 

สาเหตุมาจากหลายปัจจัย อาทิ ภาวะเงินเฟ้อที่ส่งผลให้ค่าครองชีพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ราคาที่พักอาศัยมีอัตราเพิ่มขึ้นมากกว่ารายได้  เงินออมน้อยลง ภาระหนี้สิ้นที่เพิ่ม ล่าสุดปี 2566 หนี้เฉลี่ยต่อครัวเรือนของไทยสูงถึงราว 560,000 บาท ส่วนในปี 2567 มีประมาณการไว้ว่า หนี้ครัวเรือนของไทยจะเพิ่มสูงไปถึงราว 91% ต่อ GDP ซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่สูงต่อระบบเศรษฐกิจ 

นอกจากนี้อัตราดอกเบี้ยก็เป็นช่วงขาขึ้นอยู่ที่ 2.5 สูงที่สุดในรอบ 10 ปี คนไทยจำนวนไม่น้อยต้องประสบปัญหาทางด้านการเงิน หรือด้านเครดิต ศักยภาพในการซื้อที่อยู่อาศัยจึงลดลง สวนทางกับราคาที่พักอาศัยที่สูงขึ้นจากต้นทุนทั้งค่าที่ดิน แรงงาน และการก่อสร้าง และด้วยปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ การให้สินเชื่อเพื่อที่พักอาศัยของธนาคาร จึงเป็นเรื่องที่ยากยิ่งขึ้นไปอีก มีมาตรการที่คุมเข้มในการปล่อยสินเชื่อ ทำให้อัตราการถูกปฏิเสธสินเชื่อเพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยสูงถึงกว่า 50%  กลายเป็นปัญหาใหญ่ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

เกษรา กล่าวว่า ปัญหานี้เชื่อว่าทุกภาคส่วนคงมีแนวทางในการร่วมกันแก้ปัญหาในส่วนงานที่ตัวเองทำได้ ซึ่งปัญหาการเข้าถึงการเป็นเจ้าของที่พักอาศัยนั้น ทางเสนาดีเวลลอปเม้นท์ ให้ความสำคัญมาตลอด เป็นหนึ่งใน Mission หลักของบริษัท คือ เพิ่มความสามารถในการเข้าถึงที่อยู่อาศัย ให้กับผู้คน โดยสอดคล้องกับแนวทางด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติที่เราให้ความสำคัญเช่นกัน คือ SDG ข้อ 11 Sustainable Cities and Communities หัวข้อย่อยที่ 1.1 หลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงที่อยู่อาศัยและการบริการพื้นฐานที่เพียงพอ ปลอดภัย ในราคาที่สามารถจ่ายได้

 เสนาจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหานี้เรื่อยมา โดยหนึ่งในนั้นคือบริการ “เงินสดใจดี” หรือ The lending hand who understandsผู้ช่วยทางการเงินเพื่อสินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยได้ผู้บริหารมืออาชีพคือคุณจินตนา ใกล้สุวรรณ ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางด้านการเงิน และอสังหาริมทรัพย์ มานั่งเป็นประธานกรรมการบริหาร บ.เงินสดใจดี จำกัด 

เสนามองเห็นปัญหาสำหรับคนกลุ่มนี้คือ อยากได้บ้าน ยังไม่มีการวางแผนการเงินมาก่อนทำให้หลายคนก็กู้ซื้อบ้านยาก หรือกู้ไม่ผ่าน บางคนเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนเพื่อกู้ซื้อบ้าน จึงได้หาแนวทางเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้าที่มีความประสงค์ต้องการซื้อที่อยู่อาศัย

นางสาวจินตนา ใกล้สุวรรณ ประธานกรรมการบริหาร บ.เงินสดใจดี จำกัด กล่าวว่า เงินสดใจดี เปรียบเสมือน The lending hand who understands หรือ ผู้ช่วยทางการเงินเพื่อสินเชื่อที่อยู่อาศัย พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์และวางแผน สร้างเสริมวินัยทางการเงินเพื่อเครดิตที่ดี ช่วยเสริมสถานะเครดิตของผู้กู้ได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับอนุมัติสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หรือเพื่อ green loan เช่น โซล่ารูฟ หรือ รถพลังงานไฟฟ้า

“เงินสดใจดีจะทำหน้าเสมือนผู้ช่วยทางการเงินส่วนตัว ที่ช่วยการวิเคราะห์ และวางแผนการเงินเพื่อเลือกใช้สินเชื่อให้เกิดประโยชน์และเหมาะสมที่สุดกับลูกค้า เพื่อช่วยให้เป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้น ประกอบด้วยบริการหลัก 3 ส่วน คือ


-    วิเคราะห์สถานะทางการเงินของลูกค้าด้วยเครดิตบูโร และ DSR (ความสามารถในการผ่อนชำระ) ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญและแนะนำสินเชื่อที่เหมาะสมกับเครดิตของลูกค้ามากที่สุด 
-    บริการสินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อรายย่อยซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการซื้อบ้าน ในกรณีที่สถานะทางการเงินยังไม่เป็นไปตามกำหนดของธนาคาร
-    การสร้างเครดิตผ่านการเช่าซื้อเพื่อสร้างประวัติการชำระเงินและเครดิตที่ดี เพื่อเป็นเจ้าของบ้านต่อไปในอนาคต

เงินสดใจดี ได้เริ่มทดลองให้บริการไปเมื่อปี 2566 ผลลัพธ์ที่ได้เป็นไปในทิศทางที่ดี สามารถช่วยให้คนเป็นเจ้าของที่พักอาศัยจากยอดที่ธนาคารปฏิเสธได้ราว 7-10% หรือคิดเป็นมูลค่า 300 ล้านบาท และมีแนวโน้มของความสนใจมากขึ้น

ในปีนี้บริษัทตั้งเป้าให้เงินสดใจดีช่วยให้คนเข้าถึงการมีบ้าน หรือลดยอดปฏิเสธสินเชื่อจากธนาคารได้อย่างน้อยที่ 10-15% ซึ่งก็จะสะท้อนโดยตรงไปถึงยอดขายบ้านของเสนาที่จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

“เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ให้ความสำคัญในการสนับสนุนให้ทุกคนเข้าถึงการเป็นเจ้าของที่พักอาศัยได้ง่ายขึ้น โดยเชื่อมั่นว่า “เงินสดใจดี” จะเป็นหนึ่งในบริการสำคัญ ที่จะให้ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของบ้านเสนาได้ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องเครดิตการเงิน”