ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ จัดซื้อวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้พนักงาน

22 กรกฎาคม 2564
21

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และเพิ่มความปลอดภัยให้แก่พนักงาน  รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าขององค์กรในสถานการณ์โควิด 19

 

นายทาคาฮิโระ ยามาชิตะ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่   นายมุเนทาเคะ คาวาคิตะ (ที่ 1 จากขวา) และนางมณฑา  เกษตรศิลป์ชัย (ที่ 2 จากขวา) เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  พร้อมด้วย นางสาวอัจฉรา ศิริวราศัย (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้า หัววัว-คันไถ   ร่วมรณรงค์เชิญชวนพนักงานบริษัทไทยเซ็นทรัลฯเข้ารับการฉีดวัคซีน  โดยบริษัทฯได้จัดซื้อวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้แก่พนักงานทุกคน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และเพิ่มความปลอดภัยให้แก่พนักงาน  รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าขององค์กรในสถานการณ์โควิด 19  ทั้งนี้บริษัทฯคำนึงถึงการดูแลสวัสดิภาพ  ความปลอดภัยในการทำงาน  และให้ความสำคัญกับพนักงาน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรอันมีค่าและเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัทฯ

 

แชร์ข่าว :
Tags: