ทีเซลส์ จับมือร่วมกับ สกสว. และอินเทลเล็คชวล

21 กรกฎาคม 2564
25

ทีเซลส์ จับมือร่วมกับ สกสว. และอินเทลเล็คชวล เปิดรับคำขอรับการสนับสนุนด้านทรัพย์สินทางปัญญาตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2564

 

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ความเป็นเลิศชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน จับมือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และบริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด เชิญชวนผู้ประกอบการ นักวิจัย นักพัฒนาเทคโนโลยี ส่งคำขอรับการสนับสนุนด้านทรัพย์สินทางปัญญา ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2564 โดยการให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาและสนับสนุนด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดแรงผลักดัน เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการ นักวิจัย นักพัฒนาเทคโนโลยีด้านการแพทย์และสุขภาพ เกิดการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมใหม่ ให้เกิดเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ พร้อมทั้งยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหรรมชีววิทยาศาสตร์

 

  • แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลคำขอรับการสนับสนุนด้านทรัพย์สินทางปัญญา :

สแกน QR Code หรือ https://forms.gle/8SbvaDHcV3nmq8iA7

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : [email protected]
  • ปิดรับสมัคร 31 กรกฎาคม 2564
  • *** หมายเหตุ : การคัดเลือกและรูปแบบการสนับสนุนเป็นไปตามเงื่อนไข ที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) กำหนด

 

แชร์ข่าว :
Tags: