ผู้อำนวยการใหม่ ศศินทร์ สานต่อวิสัยทัศน์ ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21

5 มิถุนายน 2562
7857

ศาสตราจารย์ ดร. เอียน เฟนวิค (Ian Fenwick) ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ Sasin School of Management

 

ศาสตราจารย์ ดร. เอียน เฟนวิค (Ian Fenwick) ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ Sasin School of Management (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ต่อจากคุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา  ซึ่งได้ครบวาระในการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเมื่อวันที่  31 พ.ค. 2562 ที่ผ่านมา

 

ทั้งนี้ ศ.ดร. เอียน เฟนวิค ขึ้นดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ เป็นลำดับที่ 4 ต่อจากผู้ก่อตั้งสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ ศาสตราจารย์ เติมศักดิ์ กฤษณามระ (พ.ศ. 2525- 2557) ศาสตราจารย์ ดร.ดีพัค ซี เจน (พ.ศ.2557- 2560) และคุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา (พ.ศ.2560- 2562)

 

ศ.ดร. เฟนวิค มาประเทศไทยครั้งแรกในฐานะ visiting professor จาก Schulich School of Business มหาวิทยาลัยยอร์ค (โตรอนโต ประเทศแคนาดา) เมื่อปีพ.ศ. 2531 โดยได้ร่วมงานกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยหลายแห่งพัฒนาหลักสูตรทางด้าน Entrepreneurship

 

ในปี พ.ศ. 2535 ศ.ดร. เฟนวิค ได้เริ่มสอนที่ศศินทร์ โดยเป็น visiting professor สอนวิชากลยุทธ์ทางการตลาด และต่อมาได้เป็นอาจารย์ประจำในปี พ.ศ. 2544 สอนวิชาการบริหารการตลาด และกลยุทธ์ทางการตลาด ประกอบกับมีบทบาทเป็นผู้บริหารที่ศศินทร์ โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ได้ดำรงตำแหน่ง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ ฝ่ายองค์กรภายนอกสัมพันธ์

 

ในปี พ.ศ. 2551 ศ.ดร. เฟนวิคได้ร่วมเขียนหนังสือ Digimarketing: The Essential Guide to New Media & Digital Marketing ร่วมกับ Kent Wertime (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง CEO ร่วมของ Ogilvy Asia) จัดพิมพ์โดย Wiley & Sons ซึ่งได้รับการแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษารัสเซีย ภาษาไต้หวัน ภาษาไทยและภาษาเวียดนาม งานเขียนชิ้นนี้เป็นหนึ่งในหนังสือที่บุกเบิกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของการตลาดมาสู่โลกดิจิทัลและสร้างชื่อให้ ศ.ดร.เฟนวิค ได้รับเชิญไปสอนเรื่องดังกล่าวที่มหาวิทยาลัยบริหารธุรกิจหลายแห่งทั่วโลก

 

 “ผมคิดว่า ศศินทร์ เปี่ยมไปด้วยศักยภาพระดับโลกมากมาย แต่ยังคงสงบนิ่ง เหมือนมังกรที่หลับอยู่” ศาสตราจารย์ เฟนวิคกล่าว “เราต้องไม่ลืมว่าคณะผู้ก่อตั้งศศินทร์ มีวิสัยทัศน์ยาวไกลและมีความคิดสร้างสรรค์เป็นอย่างมาก ผมทราบมาว่าในตอนนั้น ศศินทร์ เป็นโครงการแรกของ Kellogg School of Management ที่เปิดหลักสูตรความร่วมมือนานาชาติ และน่าจะเป็นหลักสูตรแรกในโลกที่เริ่มต้นด้วยการสอนโดยใช้ visiting professors ทั้งหมด ซึ่งต่อมาทาง Kellogg ได้นำโมเดลนี้ ไปใช้ต่อในประเทศแคนาดา เยอรมนี ฮ่องกง และอิสราเอล”

 

“ผมคิดว่าหน้าที่ของผมคือการปลุกมังกร หรือก็คือ ศศินทร์ให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง โดยโฟกัสที่ Sustainability through Entrepreneurial Mindset หรือการสร้างทัศนคติการเป็นผู้ประกอบการที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งต่อยอดเจตนารมณ์อันสร้างสรรค์และมองเห็นการณ์ไกลของคณะผู้ก่อตั้งศศินทร์” ศ.ดร.เฟนวิค กล่าว “ผมถือเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้มีโอกาสทำงานต่อจากสิ่งที่ผู้ก่อตั้งศศินทร์ได้ริเริ่มไว้และจะสานต่อวิสัยทัศน์ของท่านไปสู่ศตวรรษที่ 21”

 

ทั้งนี้ ศ.ดร.เฟนวิค ยังเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณและนักวิชาการอาวุโสที่ Schulich School of Business มหาวิทยาลัย York (โตรอนโต ประเทศแคนาดา) ท่านได้รับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาเศรษฐศาสตร์และสังคมวิทยาจากมหาวิทยาลัยเดอแรม (สหราชอาณาจักร) และปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยลอนดอน

 

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: [email protected]

สอบถามข้อมูลข่าวเพิ่มเติมได้ที่

วรารัตน์ วงศ์ประทีป,  Assistant Head of Marketing and Communications

[email protected]  หรือ 02-218-3853

 

แพรวทิพย์ ด่านวราวิจิตร,  Marketing and Communications Coordinator

[email protected]  หรือ 02-218-3853,  065-329-4193

 

www.sasin.edu

www.facebook.com/sasinbusinessschool

www.twitter.com/SasinThailand

แชร์ข่าว :
Tags: