หนุนศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ รพ.ชลประทาน

11 มกราคม 2562
3702

ซีพี ออลล์ มอบเงินสนันสนุนศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ รพ.ชลประทาน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย โดยนายจิร แก้วโยธา ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายปฏิบัติการ(สำนักปฏิบัติการ) เป็นตัวแทนมอบเงิน จำนวน 2,697,256 บาท แก่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โรงพยาบาลชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายแพทย์พลากร ศรีนิธิวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ โรงพยาบาลชลประทาน เป็นผู้รับมอบเพื่อสนับสนุนโครงการสร้างหลังคาทางเชื่อมอาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ รองรับผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง นับเป็นการดำเนินแนวทางตามปณิธานองค์กรของซีพี ออลล์ “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน”

แชร์ข่าว :
Tags: