ปลูกป่าประชารัฐฟื้นฟูต้นน้ำยม

29 สิงหาคม 2561
343

ปลูกป่าประชารัฐฟื้นฟูต้นน้ำยม แก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งอย่างเป็นระบบจากปัญหาพื้นที่ป่าบริเวณลำน้ำยม ในช่วงฤดูฝนน้ำท่วม ฤดูแล้งปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ แม้จะมีการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำทั้งขนาดเล็กและขนาดกลางแล้ว 87 โครงการ กรมชลประทานจึงได้ร่วม กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และอีกหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดทำโครงการปลูกป่าประชารัฐ ฟื้นฟูต้นน้ำยม ปีที่ 3 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ 66 พรรษา และเพื่อพลิกฟื้นผืนป่าบริเวณลำน้ำยมหลังจากดำเนินการมาแล้ว 2 ปี มีการปลูกป่ารวม 100 ไร่ ช่วยให้ป่าต้นน้ำฟื้นคืนสภาพเพิ่มขึ้นอีก โดยเฉพาะที่บ้านต้นฝาง หมู่ 5 ตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยา พื้นที่โครงการปลูกป่าประชารัฐ ฟื้นฟูต้นน้ำยมปีที่ 2 (ปี 2560) ซึ่งหลังจากดำเนินการปลูกป่าแล้วยังมีการสร้างฝายในป่าชุมชน ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา อีกจำนวน 2 ฝาย พร้อมรณรงค์ส่งเสริมให้ชาวบ้านเกิดความรู้สึกรักและหวงแหนป่าต้นน้ำ รวมถึงสร้างจิตสำนึกร่วมกันในการปกป้อง พิทักษ์ รักษาธรรมชาติให้อยู่คู่กับจังหวัดพะเยาตลอดไป


*

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
บริษัท แอคชั่น 999 จำกัด
สุรวิน ญาณวิทยากุล
โทร. 062 615 3828
Email : prap_aum@hotmail.com
ขอขอบพระคุณในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์

แชร์ข่าว :
Tags: