รมว.แรงงาน มอบรางวัล สถานประกอบการและหน่วยงานส่งเสริมสุขภาพ

22 สิงหาคม 2561

รมว.แรงงาน มอบรางวัลสถานประกอบการ และหน่วยงานสนับสนุนเสริมสร้างสุขภาวะแรงงาน 105 แห่ง ร่วมโครงการสนับสนุนเสริมสร้างสุขภาวะแรงงาน

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ และมอบโล่สถานประกอบการเสริมสร้างสุขภาพ สถานประกอบการสุขภาพดี    มีสุขและหน่วยงานจุดจัดการ รวม 105 แห่ง ณ โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ โดยกล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้และขอชื่นชมหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการเดินหน้า  สานต่อแนวคิดของการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมการมองปัญหาต่าง ๆ แบบองค์รวม และขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการที่จะก่อให้เกิดการเสริมสร้างสุขภาวะให้เกิดขึ้นกับแรงงานหรือคนทำงานทุกคน  ซึ่งปัจจัยแห่งความสำเร็จทางธุรกิจของสถานประกอบการ คือ ทรัพยากรมนุษย์ เพราะหากสร้างบุคลากรให้มีสมรรถนะ มีสุขภาพที่สมบูรณ์และแข็งแรงย่อมส่งผลต่อขีดความสามารถในการทำงานต่อไป

รมว.แรงงาน กล่าวต่อว่า สำหรับกระทรวงแรงงาน ได้มีกิจกรรมโครงการที่สำคัญในการสนับสนุนให้กำลังแรงงานมีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี มีมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนส่งเสริมให้มีสวัสดิการต่าง ๆ ในสถานประกอบการ อาทิ โครงการโรงงานสีขาวที่สนับสนุนการดูแลพฤติกรรมเสี่ยงต่อยาเสพติด การจัดทำมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส.) การส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อร่วมสร้างทรัพยากรมนุษย์กำลังแรงงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีควบคู่ไปกับการมีการประกอบการที่เป็นมาตรฐานที่ดีของประเทศไทย

แชร์ข่าว :
Tags: